Achiziţii Publice

Proceduri de atribuire / Cererei de oferta / Invitatia de participare

Termenul limita de depunere a ofertelor: 13 februarie 2012, ora 16:00 (sediul Ambasadei Romaniei la Seul – adresa/contact Anexa AIII la Fisa de date.

Data/ora de deschidere a ofertelor: 14 februarie 2012, ora: 10.00 (aceeasi adresa de mai sus)