Misiuni în România

Ambasada Republicii Populare Chineze în România


Cancelaria

Adresa: Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, 014101 Bucureşti

Telefon: (0040-21) 232.88.58 (protocol); (0040-21) 232.17.32 (informaţii)

Fax. (0040-21) 233.06.84

Website: www.chinaembassy.org.ro

E-mail: chinaemb_ro@mfa.gov.cn

Program de lucru al ambasadei: luni – vineri 08.30 – 12.00, 13,30 – 16.30


Biroul ataşatului militar

Telefon: (0040-21) 232.96.71


Biroul economic şi comercial

Telefon: (0040-21) 232.05.22; 232.96.73

Fax: (0040-21) 232.96.77


Biroul cultural: (0040-21) 232.96.70

Program de lucru: luni-vineri 08.30-15.00


Secţia consulară

Adresa: Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, Bucureşti

Telefon: (0040-21) 233.41.88

Fax: (0040-21) 233.41.89

Program de lucru cu publicul: marţi şi joi 08.30-12.00

 

Secţia învăţământului 

Bucureşti, Str. Popa Tatu nr.19, Sector 1

Tel./Fax: (0040-21) 314 38 68

 

Ambasador: Doamna Jiang Yu

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice