Relaţii bilaterale

Republica Libaneză


Relaţii politico-diplomatice

Relaţiile au fost stabilite relaţii diplomatice la rang de ambasadă în 1965. În 2015 a fost celebrată împlinirea a 50 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. După 1989, au avut loc vizite la nivel de preşedinte, la Beirut (1993, 2002 şi 15-16 aprilie 2009) şi, respectiv, la Bucureşti (2001, 28-29 februarie 2012), şi de prim-ministru (1995, 1998 şi 2003 în Liban, 1994, 1996 şi 2002 în România).

Pe linia MAE au mai avut loc consultări la Bucureşti (noiembrie 1995) şi la Beirut, la nivel de secretar de stat (mai 1997, aprilie 2001, iunie 2006 şi iulie 2012), consultări la nivel de lucru (Beirut, iulie 2009, februarie 2011; Beirut, mai 2014).

La nivel guvernamental au avut loc următoarele acţiuni: vizite în România ale ministrului turismului (august 1995), ministrului lucrărilor publice (noiembrie 1995), ministrul economiei şi comerţului (decembrie 1995) şi ministrului apărării (decembrie 1995); vizite în Liban ale ministrului comerţului şi industriilor (februarie 2000), ministrului turismului (februarie 2001, aprilie 2002), ministrului economiei şi comerţului (iulie 2006), ministrului economiei şi finanţelor (iunie 2008), ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional (octombrie 2009 – în contextul Jocurilor Francofoniei găzduite de Liban), ministrului economiei (iunie 2013), ministru delegat pentru relaţia cu românii de pretutindeni (Beirut, februarie 2014).

Cooperare parlamentară: în 1996 o delegaţie parlamentară română a vizitat Libanul şi, în 1997, preşedintele Parlamentului libanez a vizitat România. În 2002, a avut loc vizita în Liban a preşedintelui Camerei Deputaţilor, la invitaţia preşedintelui Adunării Naţionale a Republicii Liban. În octombrie 2015 a avut loc vizita în România a preşedintelui Parlamentului Libanului Nabih Berry.

În septembrie 2013 a avut loc vizita în România a Patriarhului Maronit al Antiohiei şi al Întregului Orient.

România susţine în calitate de stat membru al Uniunii Europene parteneriatul UE – Liban în domeniul mobilităţii, migraţiei şi securităţii. În octombrie 2015, România a organizat în cadrul programului UE „Integrated Border Management”, prin Ministerul Afacerilor Interne o vizită de lucru şi documentare pentru înalţi ofiţerii libanezi la autorităţile din ţară cu atribuţii pe linia gestiunii frontierelor (pentru informaţii suplimentare privind relaţia UE – Liban a se consulta pagina de web a Serviciului European de Acţiune Externă http://eeas.europa.eu/lebanon/index_en.htm ).


Relaţii economice

În urma aderării României la UE, cadrul juridic de ansamblu al raporturilor economice bilaterale se desfăşoară pe baza Acordului de asociere UE – Liban (semnat în ianuarie 2002, intrat în vigoare la 1 aprilie 2006).

Libanul ocupă locul 1 între investitorii arabi din România şi se situează pe poziţia 26 în clasamentul investitorilor străini.

Ca organism de acţiune pentru cooperarea economică între mediile private din România şi Liban, în 2004 a fost înfiinţat Consiliul de Afaceri Româno - Libanez, între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Forumul Economic Libanez (asociație libaneză prezidată de Rafiq Zantout). Consiliul îşi propune să faciliteze contactele directe dintre companiile româneşti şi libaneze.

Cu ocazia vizitelor la nivel înalt (aprilie 2009 în Liban şi februarie 2012 în România) au fost organizate şi forumuri de afaceri cu participare largă a companiilor comerciale şi economice din cele două ţări.

“Forumul de afaceri România-Liban-Africa” a fost organizat în 2012 şi 2013 cu participarea unor oficiali ai MAE libanez, Parlamentului şi Camerei de Comerţ din Beirut, precum şi a oameni de afaceri libanezi din Africa de Vest, interesaţi de importul de produse şi tehnologii româneşti şi de efectuarea de investiţii în România. Din partea română au participat reprezentanţi ai MECMA, CRPCIS, MAE, CCIR şi ai unor companii româneşti interesate de cooperarea cu partenerii libanezi pe pieţele africane, cu precădere companii din domenii precum dezvoltări imobiliare, relaţii publice, produse alimentare, consultantă, construcţii, distribuţie, produse metalurgice, asigurări, servicii financiare, piese si componente auto, transporturi maritime, asigurări, import şi distribuţie produse din lemn, consultanţă. O nouă ediţie a forumului va avea loc în aprilie 2016.

Începând cu anii ’60, au fost formate societăţi mixte româno-libaneze în domeniile importului şi exportului de mărfuri diverse şi al comerţului cu produse agroalimentare. După 1990, firmele româneşti s-au implicat în domeniile infrastructurii şi energiei.

Schimburile comerciale bilaterale sunt estimate la 132.8 milioane USD. Ca destinaţie a exporturilor româneşti, Libanul este pe locul 6 în Orientul Mijlociu, reprezentând 8,8% din exporturile româneşti în Orientul Mijlociu.

Comunitatea românească din Liban este formată din aproximativ 1.000 persoane. Numeroşi români rezidenţi în Liban sunt implicaţi activ în viaţa economică, socială şi cultural-artistică a statului de reşedinţă.


Relaţiile culturale

În 1995 a fost semnat Acordul de cooperare culturală, care este implementat prin intermediul Programelor bilaterale de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului, încheiate pe perioade de câte cinci ani

Ambasada României la Beirut a desfăşurat numeroase proiecte culturale în ultimii ani: concerte de prestigiu organizate în colaborare cu Filarmonica Naţională Libaneză la Beirut, Tripoli, Zouk Mikhael şi Junieh, spectacole de teatru la Beirut, Byblos şi Khyara, cursuri de limba română la Centrul Cultural CLAC Sin El Fil şi la liceul Amlieh din Beirut, proiecţii de filme, înfiinţarea de secţii de carte românească în principalele biblioteci din Liban şi donaţii de carte pentru marile universităţi libaneze, conferinţe ale unor scriitori români contemporani, precum şi participarea la luna Francofoniei, Salonul de carte francofonă de la Beirut, cel mai important eveniment de acest gen în lumea arabă, şi la Festivalul Filmului European.

Începând cu anul 2011, cu sprijinul Institutului Cultural Român, se desfăşoară anual Zilele Culturii Române în Liban, în preajma Zilei Naţionale a României.

România, printr-un reprezentant din cadrul Ambasadei României la Beirut, este membră a reţelei EUNIC (European Union National Institutes for Culture) în Liban şi a deţinut preşedinţia locală a acestei reţele culturale europene în perioada 2011-2013.

Ambasada României în Liban organizează împreună cu Asociaţia România-Levant, cursuri de limba română pentru străini şi, din ianuarie 2012, pe cele pentru copiii din comunitatea românească, la Centrul cultural CLAC din Sin El Fil și, în 2014, la Saida. De asemenea, începând cu anul 2012 funcţionează clase opţionale de limba română la liceele Amlieh, din Beirut (continuă şi în 2015) şi Saint Elie din Darb El Sim, Saida (întrerupte din lipsă de finanţare în 2013).

Februarie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice