Relaţii bilaterale

Republica MACEDONIA

Relaţiile bilaterale româno-macedonene sunt bune. Relaţiile diplomatice au fost stabilite în 1992, iar în noiembrie 1993 s-a deschis un Oficiu consular şi comercial la Skopje.

La 11 ianuarie 1995, misiunea a fost ridicată la rang de ambasadă, condusă de un însărcinat cu afaceri, iar, de la 1 aprilie 1996, de un ambasador.

La 19 aprilie 2007 a fost inaugurat Consulatul Onorific al României la Bitola (consul onorific-Alexandru Mamakis). Din ianuarie 2012 este funcţional Consulatul Onorific al României la Kumanovo (consul onorific –  Aliriza Osmani). La 12 noiembrie 2009 a fost deschis oficial Consulatului Onorific al R. Macedonia la Ploieşti (consul onorific –  Aurelian Gogulescu).

Pe teritoriul României, din aprilie 2011, funcţionează şi Consulatul Onorific al R. Macedonia la Timişoara (consul onorific – Radu-Dan Mihăescu).

Dialogul politic bilateral a fost impulsionat prin vizita oficială a ministrului român de Externe din iulie 2013. Printre schimburile de vizite efectuate de oficialii macedoneni şi români pot fi menţionate: vizita oficială a Preşedintelui României, Traian Băsescu, în R.Macedonia, la 27 mai 2010, respectiv, cea în România a preşedintelui R. Macedonia, Gjorge Ivanov (5–7 octombrie 2011), întrevederile la nivel de preşedinte sau ministru de Externe organizate în marja unor reuniuni internaţionale, precum şi vizitele la nivel de ministru de externe, cel român în R. Macedonia în 2008 şi 2013 şi cel macedonean în România în 2011.

Relaţiile bilaterale se desfăşoară în baza Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi R.Macedonia (semnat în 2001). Se urmăreşte consolidarea şi dezvoltarea cooperării bilaterale sectoriale.


Reprezentare diplomatică


Cooperare economică

Evoluţia schimburilor comerciale bilaterale (milioane dolari SUA) în perioada 2007-2011: 

 

2007

2008

2009

2010

31.05.2011

TOTAL

101,9

164,0

137,19

186,86

62,36

Export

79,1

129,3

115,90

132,36

41,51

Import

22,8

33,7

 21,29

 54,50

20,85

Sold

56,3

94,6

 94,61

 77,86

20,66

La 31 decembrie 2012, volumul total al schimburilor comerciale a fost de 132,23 milioane EUR, din care export de 90,46 milioane EUR şi import de 41,77 milioane EUR. Soldul balanţei este favorabil României, respectiv 48,69 milioane EUR. Faţă de 2011, schimburile au crescut cu 25,9%. Exporturile au crescut cu 28,2%, iar importurile cu 21,3%.

La 31 august 2012, investiţiile macedonene în România erau reprezentate de 102 societăţi cu un capital total investit de 898,07 mii dolari SUA, cu locul 91 în topul investitorilor străini.

În anul 2013, volumul total al schimburilor comerciale a fost de 151,1 milioane EUR, din care export de 81,26 milioane EUR şi import de 69,84 milioane EUR. Soldul balanţei este favorabil ţării noastre, respectiv 11,42 milioane EUR. Exporturile au înregistrat o scădere de 10,18%, iar importurile o creştere de 67,23%.

Se întreprind demersuri pentru diversificarea, în continuare, a cadrul juridic bilateral.

Acorduri semnate cu R. Macedonia:

 • Protocolul între Guvernul român şi Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral (acorduri aplicabile ale fostei RSFI) – 8 martie 1996.
 • Acord de colaborare ştiinţifică între Academia Română şi Academia Macedoneană de Ştiinţe şi Arte (1997).
 • Acorduri de colaborare în domeniul arhivelor (1998; reînnoit în 2006).
 • Acord în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale (1998).
 • Acord între ministerele român şi macedonean ale apărării privind cooperarea în domeniul militar (1999).
 • Convenţie interguvernamentală privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar (1999).
 • Acord între ministerele agriculturii (1999).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (2000).
 • Protocol între ministerele muncii pentru colaborarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale (2000).
 • Tratat de prietenie şi colaborare între România şi R. Macedonia (2001).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind transporturile rutiere (2000).
 • Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor celor două state (2002).
 • Convenţie consulară (2002).
 • Acord de comerţ liber între România şi R. Macedonia (2003).
 • Acord de cooperare între Agenţia de Informaţii a Macedoniei şi ROMPRES, pentru schimb de ştiri (2005).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale (2003).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor (2003). 
 • Acord de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera Economică a Macedoniei.
 • Convenţie între România şi R. Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă (2003).
 • Acord între România şi R. Macedonia în domeniul asigurărilor sociale (2006).
 • Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia, pentru acordarea de vize gratuite până la momentul aplicării complete a acquis-ului Schengen de către România (2007).
 • Acord dintre Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (2000, amendat printr-un Protocol în 2008).
 • Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale (2010).
 • Schimb de note verbale pentru corectarea erorilor materiale a textului în limba română a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale (2010).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia cu privire la colaborarea în domeniul turismului, semnat  Bucureşti la 6 octombrie 2011.
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2011.
 • Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia a fost semnat prin corespondenţă în luna decembrie 2012.
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul R. Macedonia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului (3 iulie 2013).


Minoritatea/Comunitatea înrudită

Republica Macedonia este singurul stat din Balcanii de Vest în care comunitatea înrudită este recunoscută în Constituţie ca popor constitutiv. În practică, se constată probleme în respectarea drepturilor acesteia, în ceea ce priveşte alocarea de fonduri din partea statului macedonean pentru finanţarea organizaţiilor comunităţii şi organizarea de acţiuni culturale, respectarea dreptului de autoidentificare prin folosirea termenului aromâni, alocarea de sedii, reevaluarea orarului alocat difuzării de programe radio-TV în dialectul aromân.

Direct sau în colaborare cu alte instituţii, MAE a contribuit la sprijinirea comunităţii înrudite din R. Macedonia prin: acordarea de burse pentru studii în învăţământul preuniversitar, superior şi de doctorat în România, invitarea reprezentanţilor aromânilor la diferite întâlniri şi manifestări organizate în România, primirea în tabere de vacanţă a unor elevi, publicarea de reviste şi a volumului al doilea al Atlasului Lingvistic al Dialectului Meglenoromân, trimiterea de cărţi, publicaţii, albume, materiale audio-video, icoane, hârtie de ziar şi cerneluri tipografice etc.

 

      Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională /mai 2014 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice