Relaţii bilaterale

MUNTENEGRU

România a recunoscut Muntenegru la 13 iunie 2006. Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 9 august 2006. La 27 octombrie 2006, Preşedintele României a semnat decretul de înfiinţare a Ambasadei României la Podgoriţa. Inaugurarea sediului Ambasadei Muntenegru la Bucureşti a avut loc la 18 februarie 2014. Ambasadorul Muntenegru în România, Milan Begovic, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 13 noiembrie 2013.

Raporturile bilaterale au înregistrat o tendinţă ascendentă după vizita oficială a ministrului român de externe în Muntenegru (4-5 iulie 2013). În 2013 au avut loc numeroase contacte, care au culminat cu vizita oficială în România (26-27 noiembrie) a premierului muntenegrean, Milo Djukanović, după participarea la Forumul de Cooperare ECE-China. Astfel, pot fi enumerate: vizita în ţara noastră a negociatorul-şef cu UE al Muntenegru (6-9 februarie), vizita în România a preşedintelui Comisiei pentru integrare europeană din legislativul muntenegrean, Slaven Radunovic (17-19 martie), vizita în România a preşedintelui Parlamentului muntenegrean, Ranko Krivokapic (23-24 septembrie), vizita la Bucureşti (19 noiembrie) a vice-premierului şi ministrului justiţiei muntenegrean, Duško Marković.

Printre cele mai importante momente bilaterale din 2014, se numără: vizita oficială în ţara noastră a vice-premierului şi ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Muntenegru, Igor Luksic (17-18 februarie), vizita de lucru în Muntenegru a ministrului român de externe (18 iulie), vizita la Podgoriţa a ministrului român al economiei (10-11 martie), prezenţa la Bucureşti a ministrului muntenegrean al economiei, Vladimir Kavaric (19 iunie). Preşedintele Muntenegru, Filip Vujanovic, a participat la Summitul Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) din 25 iunie 2014.

În perioada 2007-2009 s-au consemnat: vizitele oficiale în România a preşedintelui muntenegrean în 2007, respectiv, a premierului muntenegrean în 2008, precum şi vizita oficială a ministrului român de externe la Podgoriţa în 2008.

Întâlnirile dintre oficialii români şi cei muntenegreni au evidenţiat dorinţa ambelor părţi de a dinamiza agenda bilaterală şi dialogul în plan regional. A fost reiterat constant sprijinul acordat de România perspectivei europene şi euro-atlantice a Muntenegrului. În prezent are loc un proces accelerat de consolidare a cadrului juridic bilateral. Cu ocazia vizitei oficiale a ministrului român de externe din iulie 2013 s-a semnat Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern.


Alte acorduri/documente încheiate: 

  • Protocol de colaborare în domeniul poliţienesc între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Muntenegru (25 august 2006).
  • Acord privind cooperarea în domeniul apărării între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Muntenegru (2008).
  • Protocol de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România şi Procuratura Supremă de Stat a Muntenegrului (22 noiembrie 2011).
  • Memorandum de cooperare între guvernul României şi guvernul Muntenegru privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile (8 februarie 2013).
  • Memorandum de cooperare în domeniul integrării europene şi euro-atlantice între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Muntenegrului şi Plan de Cooperare asociat (4 iulie 2013).
  • Memorandum de colaborare între Institutul Diplomatic Român şi instituţia omoloagă din Muntenegru (4 iulie 2013).
  • Protocol de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei şi Drepturilor Omului din Muntenegru (19 noiembrie 2013).
  • Acord între guvernul României şi guvernul Muntenegru privind Cooperarea Economică (27 noiembrie 2013).
  • Program de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei din Muntenegru (17 februarie 2014).
  • Program de colaborare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Muntenegru  (17 februarie 2014).


Reprezentare diplomatică

Ambasada României la Podgoriţa 


Cooperare economică

Dinamica schimburilor comerciale în perioada 2007- 2013:

USD/EUR   mil.

 

2007

2008

2009

2010

2011 euro

2012 euro

2013 euro

TOTAL

14,93

49,1      47,6        35,8   31,27

26,32

20

Export

14,81

      44,0      42,8        31,2    30,0

23,20

19,1

Import

  0,12

  5,1        4,8          4,6     1,27

3,12

0,9

SOLD

 14,69

38,9      38,0        26,6    28,73

20,08

18,2

La 31 iulie 2014, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Muntenegru a fost de 12611,1 mii EUR, din care la export 12271,8 mii EUR şi 339,3 mii EUR importuri. Soldul balanţei a fost favorabil României.

 

Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională – Ianuarie 2015

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice