Relaţii bilaterale

ARMENIA


Prezentare generală

România dezvoltă relaţii politico-diplomatice normale cu R. Armenia, favorizate de tradiţiile existente între cele două popoare. România a recunoscut independenţa R. Armenia la 11 decembrie 1991, relaţiile diplomatice între cele două state fiind stabilite la 17 decembrie 1991.

Cele mai recente contacte politice bilaterale de nivel au fost: vizita oficială în Armenia a ministrului român al afacerilor externe (15-16 noiembrie 2011); vizita la Erevan a preşedintelui Camerei Deputaţilor a Parlamentului României cu ocazia participării la ceremonia de învestitură a preşedintelui Serj Sargsian (9 aprilie 2013). În cadrul discuţiilor, s-a pus accent pe consolidarea relaţiilor economice bilaterale, prin intensificarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor reciproce.


Reprezentare diplomatică:

Ambasade:

Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Armenia este domnul Sorin Vasile.


Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

În baza unui acord interguvernamental semnat în 1991, a fost creată Comisia mixtă de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, a cărei primă sesiune a avut loc la Bucureşti, în aprilie 2000.

Relaţiile economice între cele două state nu se ridică, deocamdată, la nivelul potenţialului existent.

Dinamica schimburilor comerciale româno-armene

- milioane USD-

ANUL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

8,8

8,0

2,3

13,32

9,32

7,87

7,98

7,7705

Export

7,9

7,8

2,2

13,01

8,79

7,25

7,91

7,6828

Import

0,9

0,2

0,1

0,3

0,52

0,62

0,07

0,0877

Sold

+7,0

+7,6

+ 2,1

+12,7

+8,27

+6,63

+7,84

+7,5951

 

La 30 septembrie 2015, valoarea schimburilor comerciale româno-armene a fost de 2,730 mil USD, din care: exportul României în Armenia a însumat 2,727 mil USD şi importul României din Armenia 2,3 mii USD, soldul balanţei comerciale fiind favorabil României cu 881,5 mii USD.

Procentual, valoarea totală a schimburilor bilaterale a scăzut cu 63% faţă de aceeași perioadă a anului 2014, din care exportul a scăzut cu 35% şi importul (nesemnificativ) cu 97%.


Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

Relaţiile în domeniul culturii şi educaţiei sunt reglementate prin Acordul privind colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia semnat, la Bucureşti, la 20 septembrie 1994.

La data de 21 aprilie 2011 a fost semnat, la Bucureşti, Programul de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România şi Comitetul Ştiinţific de Stat din Armenia” pentru perioada 2012 – 2013.

La 8 septembrie 2011, România şi Armenia au semnat un nou Program interguvernamental de schimburi culturale şi educaţionale (cel anterior expirând la 31 decembrie 2010).

La 25 octombrie 2006 a fost inaugurat, la Erevan, un cimitir şi un monument închinat celor peste 100 de soldaţi români decedaţi în fostele lagăre de prizonieri din al doilea război mondial. Monumentul, în formă de cruce, a fost ridicat prin grija şi din bugetul Oficiului naţional pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul Ambasadei României la Erevan.

Începând cu anul universitar 2007-2008, în cadrul Universităţii de Stat „V. Brusov” din Erevan funcţionează un lectorat de limbă, literatură şi civilizaţie românească. Pe baza principiului de reciprocitate, s-a înfiinţat în 2008-2009 un lectorat de limbă armeană la Universitatea Bucureşti, în cadrul catedrei de limbi slave.

Acorduri inter-universitare: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a încheiat, în ianuarie 2011, un acord de cooperare cu Yerevan State Linguistic University Bryusov, din Erevan; Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a încheiat două protocoale cu State University of Architecture and Construction şi respectiv European Regional Educational Academy of Yerevan.

În august 2012 a avut loc aniversarea a 500 ani de la sfinţirea mănăstirii armene Hagigadar din judeţul Suceava. Cu această ocazie Patriarhul Karekin II, Catolicos, şi Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor a efectuat o vizită în România, fiind primit, printre altele, la Patriarhia Română unde i-a fost conferit Ordinul Sfântul Apostol Andrei - Ocrotitorul României.

La 14 august 2012, ministrul afacerilor externe al României a participat la ceremonia prezentării emisiunii filatelice pe tema: „Biserica Mănăstirii Armeneşti Hagigadar – 500 de ani”, găzduită de Academia Română.

Sunt semnate acorduri de înfrăţire între următoarele oraşe din România şi Armenia: Bucureşti - Erevan; Roman – Dilijan; Pitești – Gyumri; Gherla – Idjevan; Focșani – Berd; Dumbrăveni (jud. Sibiu) – Noyemberian; Frumoasa (jud. Harghita) – Airum; Târgu Ocna – Vaik.

 

DEEAC – Octombrie 2016

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice