Relaţii bilaterale

Republica UZBEKISTAN


Denumire oficială: Republica Uzbekistan (Ozbekiston Respublikasi)

Scurt istoric: State importante pe teritoriul actual al Uzbekistanului sunt consemnate în cursul primului mileniu al erei noastre. După expansiunea mongolă aici se formează Hanatul Kâpceak, care, în secolul XIV, se converteşte la Islam. Conducătorul de atunci, Uzbek, va da şi numele noii naţiuni. La începutul sec. XIX acest spaţiu era dominat de trei hanate – Buhara, Hiva şi Kokand. Expansiunea imperiului ţarist a determinat, între 1717 şi 1839, expediţii ruseşti de cucerire a teritoriilor Asiei Centrale, locuite de uzbeci. În urma revoluţiei din 1917, uzbecii au fost încorporaţi în Turkestanul Rus, iar la Taşkent puterea a fost preluată de Comitetul din Turkestan al guvernului provizoriu şi, ulterior, de Sovietul deputaţilor muncitorilor, soldaţilor şi ţăranilor, în care uzbecii, ca şi alţi musulmani, nu jucau nici un rol.

În decembrie 1917, la Kokand, musulmanii convoacă Congresul naţional şi constituie, sub conducerea lui Mustafa Sokaev, un guvern propriu, care în februarie 1918 este suprimat de forţele militare ruse trimise din Taşkent. Republica Uzbekistan şi-a declarat din nou suveranitatea la 20 iunie 1990. În martie 1991, 98% din electorat a votat, în cadrul referendumului unional, pentru menţinerea URSS, însă în urma eşuării puciului de la Moscova (august 1991), 98,2% din electorat a votat pentru independenţă (29 august 1991). La aceeaşi dată au avut loc şi alegerile prezidenţiale, câştigate de Islam Karimov (86%). Independenţa de stat a fost proclamată la 1 septembrie 1991, iar la 8 decembrie 1992, a fost adoptată Constituţia Republicii Uzbekistan.

Capitala: Taşkent (2,5 milioane locuitori).

Alte oraşe importante: Samarkand, Namangan, Andijan, Nukus, Buhara.  

Teritoriul: 447.400 Km2.

Structura administrativă: în componenţa Uzbekistanului intră Republica Karakalpakstan, precum şi 12 regiuni: Andijan, Buhara, Djizak, Kaşkadarinsk, Navoi, Namangan, Samarkand, Surhandarinsk, Sârdaria, Taşkent, Fergana, Horezm.

Populaţia (2016): 29,5 milioane de locuitori; populaţia urbană reprezintă 36%, densitatea populaţiei – 60 locuitori/km2.

Structura etnică: uzbeci – 80%, ruşi – 5,5%, tadjici – 5%, kazahi – 3%, Karakalpak – 2.5%, tătari – 1,5%, alte etnii – 2,5%.

Limba oficială: uzbeca, limbă de origine turcică (din familia altaică) – 74,3%.

Alte limbi: limba rusă (14,2%), deşi nu este oficială, este folosită ca mijloc de comunicare interetnică și ca limbă de lucru; limba tadjika – 4,4%; altele – 7,1%.

Ziua naţională: 1 septembrie (1991), Ziua Independenţei ţării.

Forma de guvernământ: republică prezidenţială.

Parlament (Oliy Majlis): bicameral – Senatul, care include 100 de membri (dintre care 16 numiţi de către Preşedinte) şi Camera Legislativă, cu o sută de locuri, dintre care 15 rezervate pentru Mişcarea Ecologică. Mandatul este de cinci ani pentru ambele Camere.

Ultimele alegeri parlamentare au avut loc pe 21 decembrie 2014 şi 4 ianuarie 2015.

Preşedintele ţării: Islam Abduganievici KARIMOV, în exercițiu din 1990, a decedat la 2 septembrie 2016. Atribuțiile prezidențiale sunt exercitate, cu titlu provizoriu, de primul ministru Șavkat Mirzoev, până când vor fi cunoscute rezultatele alegerilor prezidențiale, programate pentru data de 4 decembrie 2016.

Prim-ministru: Şavkat MIRZOEV, începând cu decembrie 2003.

Ministrul afacerilor externe: Abdulaziz KAMILOV (începând cu februarie 2012).

Legături către principalele site-uri oficiale:

DEEAC – Octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice