Relaţii bilaterale

TURKMENISTAN


Relaţiile bilaterale

România a recunoscut independenţa de stat a Turkmenistanului la 20 decembrie 1991. La 21 iulie 1992, România şi Turkmenistan au stabilit relaţii diplomatice. La 21 iulie 2012, România şi Turkmenistan au aniversat 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice.

Relaţiile bilaterale au cunoscut un parcurs ascendent, configurându-se într-un parteneriat special cu valenţe strategice, construit pe platforma unui parteneriat energetic.

Contactele politice bilaterale de nivel au fost frecvente. Relevantă a fost vizita oficială în Turkmenistan a preşedintelui României (11-12 octombrie 2012), ca răspuns la vizita preşedintelui Turkmenistanului în România (10-11 mai 2011). Cu respectiva ocazie, a fost adoptat Planul de Acţiuni pentru punerea în aplicare a Declaraţiei Comune a preşedinţilor României şi Turkmenistanului. Documentul prevede printre obiective stabilirea unui parteneriat energetic cu Turkmenistan, menit să valorifice tradiţiile celor două ţări în explorarea, exploatarea şi transportul de gaze naturale şi ţiţei către Europa, dar şi promovarea cooperării în alte domenii de activitate (transporturi).

În prezent, Turkmenistan este al doilea partener economic al României în Asia Centrală. Domeniile prioritare de acţiune sunt dialog politic, economic, energetic, cultural, educaţional etc.

Sectorul energetic şi industria adiacentă reprezintă o prioritate a colaborării. Turkmenistanul este privit şi ca potenţial furnizor de gaze pentru proiectul Coridorului Sudic, de aprovizionare energetică a UE.

Cooperarea în domeniul transporturilor s-a substanţializat şi are ca obiectiv concretizarea proiectului strategic al „Coridorului de Transport de Mărfuri Marea Caspică-Marea Neagră”, convenit prin Planul de Acţiuni semnat de preşedinţii României şi Turkmenistanului în cadrul vizitei oficiale de la Aşgabat, din octombrie 2012. În acest context, prezintă relevanță şi cooperarea între porturile Constanţa şi Turkmenbaşi, în măsură să asigure accesul mărfurilor din Asia Centrală şi Caucaz până în nordul Europei, valorificând facilităţile de tranzit ale portului Constanţa şi poziţia acestuia de poartă de acces spre Europa.

Ca stat membru al UE, România susţine dezvoltarea dialogului UE cu Turkmenistan în cadrul instrumentelor bilaterale de cooperare (Strategia UE pentru Asia Centrală) şi se implică în realizarea obiectivelor stabilite prin acest document, îndeosebi în domeniile energetic, educaţiei, managementul resurselor de apă etc.


Reprezentare diplomatică 


Dialogul politic

  • Vizite la nivel înalt
  • Ale Preşedintelui României la Aşgabat

21- 22 iulie 2009; 11-12 octombrie 2012.

  • Ale Preşedintelui Turkmenistanului la Bucureşti

15-17 noiembrie 1994; 16-17 iulie 2008; 11-13 mai 2011

  • Vizite la nivelul miniştrilor afacerilor externe
  • Ale ministrului român de Externe la Aşgabat

21 iulie 1992; 1995; 3-8 iunie 2001, în calitate de Preşedinte în Exerciţiu al OSCE; 28-29 mai 2008; 21-22 iulie 2009, în cadrul delegaţiei prezidenţiale; 14 septembrie 2015, vizită oficială.

  • ​Ale ministrului turkmen de Externe la Bucureşti

aprilie 1994, cu prilejul participării la lucrările Forumului Crans-Montana de la Bucureşti; decembrie 2001, pentru participarea la ministeriala OSCE, România deținând PiE a OSCE; 16-17 iulie 2008, în cadrul delegaţiei prezidenţiale; mai 2011, în cadrul delegației prezidențiale.

  • Dialogul la nivelul Ministerelor Afacerilor Externe

Se derulează constant, în baza prevederilor Protocolului de colaborare între MAE al României şi al Turkmenistanului (semnat la 16 iulie 2008) şi ale Planului de acţiune pentru perioada 2015-2016 (se reînnoieşte la fiecare 2 ani).

Mecanismul consultărilor politico-diplomatice este eficient şi trasează direcţiile de cooperare bilaterală.

Consultări între MAE al României şi MAE al Turkmenistanului la nivel de secretar de stat/ prim-adjunct al ministrului au avut loc la Bucureşti, la 25 ianuarie 2011, 19 iulie 2012 şi 15 aprilie 2014, precum şi la Aşgabat, la 26 septembrie 2011 şi 26 octombrie 2012 (cinci runde până în prezent).

Consultări între MAE al României şi MAE al Turkmenistanului la nivel de director general pe chestiuni juridice/dreptul mării au avut loc la Bucureşti, la 17 ianuarie 2012, 17 ianuarie 2013, 16 ianuarie 2014 și la 9 iulie 2015, precum și la Aşgabat, la 26 septembrie 2011, la 6 iulie 2013 și la 17 iunie 2014 (șapte runde până în prezent).


Cooperarea economică și energetică. Schimburi comerciale

Importurile din Turkmenistan sunt constituite în exclusivitate din combustibili (motorină, gaz natural şi gaz butan). Exporturile României sunt reprezentate, în cea mai mare parte, din utilaje şi echipament electrice, precum şi metale comune şi articole din acestea.

Evoluţia schimburilor româno-turkmene de mărfuri este oscilantă. Deşi, în anul 2008, s-a atins un vârf în comerţul bilateral, în valoare de 265,9 milioane USD, în perioada următoare schimburile comerciale s-au diminuat.

– milioane USD –

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

265,9

37,73

20,8

60,24

10,6

18,4

43,4

108,4

Export

 18,5

16,84

4,2

16,41

6,7

14,8

21,5

16,05

Import

247,4

20,89

16,6

43,83

3,9

3,6

21,8

92,35

Sold

- 228,9

-4,05

- 12,4

- 27,4

+2,8

+11,2

-0,3

-76,28


La 31.12.2015, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu  Turkmenistan a fost de 108,436 mil USD, din care exportul a fost de 16,057 mil USD si importul de 92,358 mil USD, soldul fiind de 76,28 mil. USD in favoarea Turkmenistan.

La 31 decembrie 2015, erau înregistrate în România 3 societăţi mixte cu capital din Turkmenistan, cu un capital extern total investit de 10,69 mii USD. Turkmenistan ocupă locul 141 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăţi comerciale cu participare străină.

La 30.06.2016, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Turkmenistan a fost de 55,770 mil USD, din care exportul a fost de 10,663 mil USD si importul de 45,107 mil USD, soldul fiind de 34,443 mil. USD în favoarea Turkmenistan. La 30.06.2016, volumul schimburilor totale au crescut cu +52 %, din care exportul a scăzut cu - 13,7%, iar importul a crescut cu peste 85 %, faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Posibilităţile de extindere şi intensificare a cooperării economice româno-turkmene sunt discutate şi în cadrul sesiunilor Comisiei Mixte Interguvernamentale (CMI) româno-turkmene de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică. Până în prezent au avut loc şase sesiuni ale Comisiei.


Colaborarea în domeniile educaţiei, cercetării şi culturii

Cooperarea în domeniul educaţiei între România şi Turkmenistan se derulează pe baza Programului de colaborare în domeniul învăţământului între MECTS din România şi Ministerul Învăţământului din Turkmenistan pentru anii 2012-2017, semnat la 20 iulie 2012.

Programul include: schimb de informaţii privind legislaţia din domeniu; susţinere de seminarii şi conferinţe; schimburi de până la 5 specialişti, pentru o perioadă de 15 zile; acordarea reciprocă de burse, anual: până la 25 de burse pentru licenţă şi masterat; până la 2 burse pentru doctorat; până la 3 burse pentru pregătirea profesorilor pentru 1 an; până la 3 burse pentru pregătirea studenţilor pentru 1 an; 2 locuri la cursuri de vară de limbă, literatură şi civilizaţie; primire la studii de stat de toate gradele a personalului oficiilor cu reprezentare oficială şi a membrilor de familie; dezvoltarea colaborării în domeniul învăţământului profesional; demersuri pentru înfiinţarea unui lectorat de limbă română în Turkmenistan, respectiv de limbă turkmenă în România.

În prezent, se află la studii în România un număr de 150 de studenţi turkmeni, Turkmenistanul fiind ţara cu cel mai mare număr de candidaţi declaraţi admişi la bursele oferite unilateral de statul român.


Relaţii consulare

Regimul de călătorie al cetăţenilor români în Turkmenistan, posesori de paşapoarte simple, se desfăşoară pe bază de vize, care pot fi obţinute de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Turkmenistanului din străinătate.

Regimul de vize pentru cetăţenii din Turkmenistan este stabilit de Ordonanţa de urgenţă nr.194/2002, privind regimul străinilor, cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul CE 539/2001 al Consiliului (anexa nr. 1), pentru cetăţenii turkmeni nefiind necesară invitaţia avizată de MAI - ORI.


Cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale

Pe plan internaţional, România şi Turkmenistan colaborează în cadrul ONU şi OSCE.

DEEAC – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice