Relaţii bilaterale

Republica Populară CHINEZĂ

Primele formaţiuni statale datează din jurul datei de 2070 î.Ch.

În urma Războaielor Opiumului, la jumătatea secolului XIX, China concesionează puterilor occidentale (Anglia, SUA, Franţa, Rusia, Japonia) părţi însemnate din teritoriu. În anul 1911 revoluţia democrată condusă de Sun Yatsen pune capăt monarhiei manciuriene. Este proclamată “Republica China”, la 12 februarie 1912. În perioada 1927-1949 are loc războiul civil între forţele conduse de Partidul Naţional (Guomintang) şi Partidul Comunist.

La data de 1 octombrie 1949, Mao Zedong proclamă Republica Populară Chineză. Deceniul 1966-1976 a reprezentat perioada “Revoluţiei Culturale”.

În anul 1979, Deng Xiaoping iniţiază politica de reformă şi deschidere spre exterior a R. P. Chineze. Reformele iniţiate de Deng au orientat ţara spre un sistem de economie socialistă de piaţă. Rezultatul a fost o creştere de 4 ori a Produsului Intern Brut între anii 1978 şi 2000. În prezent, obiectivul pe termen mediu al dezvoltării economice este menţinerea unui ritm de creştere sănătos al economiei, cifrat între 6 - 7% anual. În contextul crizei financiare şi economice mondiale, care a afectat exporturile chineze, guvernul urmăreşte impulsionarea consumului intern şi realizarea de investiţii în infrastructura naţională.

Partidul Comunist Chinez (PCC) a fost înfiinţat la 1 iulie 1921 la Shanghai. Biroul Politic al Comitetului Central al PCC este format din 25 de membri, dintre care 7 fac parte din Comitetul Permanent. Cu prilejul celui de-al 18-lea Congres al PCC, desfăşurat în perioada 7 – 14 noiembrie 2012, Xi Jinping a fost ales în funcţia de Secretar General al Comitetului Central al PCC.

Sub umbrela PCC ca partid de guvernământ există alte 8 mici partide necomuniste, care funcţionează pe baza principiilor cooperării inter-partinice şi consultării politice cu PCC, forumul rezultat purtând denumirea de Conferinţa Politică Consultativă a Poporului Chinez. Acest for, fără prerogative legislative, a fost constituit în luna septembrie 1949, vizând realizarea coeziunii de acţiune politică între PCC şi celelalte partide pentru construirea “socialismului cu specific chinezesc”.

Denumire oficială: Republica Populară Chineză

Capitala şi principalele oraşe: capitala Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Chongqing, Shenzhen, Nanjing

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: Suprafaţa: 9.596.960 km², fiind a patra ţară ca mărime pe glob, după Rusia, Canada şi SUA

Împărţire administrativă: 23 de provincii, 5 regiuni autonome, 4 municipalităţi cu rang echivalent provinciilor (Beijing, Shanghai, Tianjin şi Chongqing) şi 2 Regiuni Administrative Speciale (Hong Kong şi Macao)

Populaţia: 1,367 miliarde locuitori. Etnia majoritară Han reprezintă 91,59% din totalul populaţiei, restul procentual fiind reprezentat de 55 de minorităţi.

Religii: Taoism, Budism, Islamism, Creştinism 

Limba oficială: chineza

Ziua naţională: 1 octombrie – ziua proclamării Republicii Populare Chineze în 1949

Moneda: renminbi

Forma de guvernământ: republică, puterea politică este deţinută de Partidul Comunist Chinez; tip de organizare: „socialism cu specific chinezesc” 

Oficialități: Preşedintele şi secretarul general al Partidului Comunist Chinez – Xi Jinping; Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze – Li Keqiang; Ministrul Afacerilor Externe – Wang Yi.

Direcţia Asia-Pacific, octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice