Relaţii bilaterale

Republica Islamică AFGANISTAN

Dialogul politic: Între România şi R. I. Afganistan au fost stabilite relaţii diplomatice la 5 iunie 1958, la nivel de legaţie. La 28 ianuarie 1969, relaţiile au fost ridicate la nivel de ambasadă nerezidentă. Începând cu 1 august 2011, România a deschis o misiune diplomatică în Afganistan.

Reprezentarea diplomatică a R. I. Afganistan la Bucureşti este realizată prin Ambasada de la Varşovia (Polonia).       

Din iunie 2012 MAE a înfiinţat poziţia de reprezentant special pentru Afganistan, care are drept mandat coordonarea instituţiilor din România care desfăşoară activităţi legate de Afganistan. A fost creat un grup de lucru inter-instituţional care se concentrează cu preponderenţă pe gestionarea acestei problematici.

Afganistanul este unul din cele 12 state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României. Afganistanul a devenit stat partener beneficiar de ODA în anul 2008.

În perioada 2008-2015, România a contribuit la proiecte de dezvoltare precum Programul Alimentar Mondial (PAM), programe ale Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), PNUD sau UNHCR. Au fost finanţate şi organizate cursuri de pregătire profesională pentru oficiali afgani în diverse domenii (diplomaţie, domeniul Jandarmeriei, securitatatea frontierelor, reconstrucţie post-conflict, integrarea socială a refugiaţilor).

La Summit-ul NATO de la Chicago (mai 2012), România s-a angajat să ofere o contribuţie de 500.000 USD anual, până în 2017 la finanţarea forţelor armate naţionale afgane (ANSF) şi să analizeze împreună cu partenerii modul în care va contribui la misiunea NATO post-2014, Resolute Support.

Cu ocazia Conferinţei de la Tokyo (iulie 2012) România s-a angajat să sprijine consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor afgane, cu accent pe pregătirea profesională a specialiştilor afgani. Au fost oferite 10 burse de studii complete anual, pentru perioada 2012-2017.

România, în calitate de stat membru NATO a participat la misiunile curente ale forţelor internaţionale de securitate în Afganistan cu un contingent semnificativ pentru resursele de care dispune ţara noastră:

  • RSM, 588 militari români.
  • EUPOL, 7 ofiţeri poliţie români.

În perioada 3-4 decembrie 2014 a avut loc la Londra o conferinţă internaţională cu privire la evoluţiile din Afganistan, organizată de UK şi R. I. Afganistan. Obiectivul Conferinţei a fost reconfirmarea angajamentelor reciproce asumate de R. I. Afganistan şi comunitatea internaţională la Conferinţa de la Tokyo (iulie 2012), cu privire la asistenţa oferită părţii afgane pe durata Deceniului de Transformare (2015-2024). Delegația României a fost condusă de secretarul de stat pentru Afaceri Gobale din Ministerul Afacerilor Externe.

În perioada 2012-2015, asistența oficială pentru dezvoltare acordată de România Afganistanului a fost de 920.433 euro, direcționată către: consolidarea societății civile, menținerea păcii, statul de drept, tranziția spre democrație, stoparea violenței, reforma sectorului public, menținerea ordinii publice. Defalcat, pe ani: 2012 – 221.710 euro, 2013 – 224.379 euro, 2014 – 238.136 și 2015 – 236.206 euro (burse de studii superioare (98.991 euro), cursuri de formare în domeniul militar, training în domeniul ordinii publice pentru Poliția de Ordine Publică Națională Afgană, training în domeniul reconstrucției și stabilizării post-conflict, sprijin în digitalizarea bazei de date naționale, misiunea EUPOL Afganistan).

Vizite

La nivel de Preşedinte: Întrevederi la Kabul: martie şi decembrie 2005, 2006, respectiv la Bucureşti: în contextul Summit-ului NATO de la Bucureşti, din 2-4 aprilie 2008.

Vizitele preşedintelui României la trupele româneşti din Afganistan: 6 iunie 2009, 4 martie 2010, 30 noiembrie 2010, 1 mai 2016.

Vizita premierului României în teatrul de operaţiuni din Afganistan a avut loc la 21 mai 2012 și 29 iunie 2014.

La nivel de ministru al afacerilor externe:

Vizite la Kabul: 2010 (participarea ministrului afacerilor externe, la Conferinţa internaţională de la Kabul privind Afganistanul), 2006 (membru al delegaţiei care l-a însoţit pe Preşedintele României).

Vizite la Bucureşti: 2003, 2008 (în contextul Summit-ului NATO de la Bucureşti).

Alte întrevederi:

  • 15 septembrie 2005, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU, ministrul român al afacerilor externe a avut o convorbire cu omologul afgan.
  • 2002, la Abu Dhabi, în contextul întrevederii Preşedintelui României cu omologul afgan.

La nivel parlamentar:

În perioada 21-23 august 2014, o delegație de 5 parlamentari afgani condusă de prim adjunctul purtătorului de cuvânt al Wolesi Jirga (camera inferioară a parlamentului afgan), a participat la București, la cea de-a 11-a reuniune a International Parliamentarians Coalition for North Korean Refugees.

Relaţii economice

Economia afgană a cunoscut o îmbunătăţire substanţială, în ultimii ani, în principal prin infuzia de asistenţă financiară internaţională şi prin implementarea programelor de dezvoltare în domeniile agriculturii, transporturilor şi serviciilor. Produsul Intern Brut al ţării a depăşit, conform datelor estimate pentru iulie 2015, 20 de miliarde de dolari. Totuşi, în pofida progreselor înregistrate în ultimii ani, Afganistanul este dependent de asistenţa externă şi de importurile provenite din ţările vecine şi din regiune. Populaţia încă resimte lipsa serviciilor sociale, a locuinţelor, a electricităţii, apei curente, a salubrizării şi a locurilor de muncă.

Obiectivele economice ale Afganistanului pe termen scurt şi mediu se referă la relansarea agriculturii şi asigurarea securităţii alimentare; dezvoltarea sistemului educaţional; modernizarea industriei extractive; finalizarea unor coridoare de transport terestru (rutier şi energetic) în nordul ţării.

Pentru agenţii economici din România, ar putea prezenta interes sectoarele agricol (irigații), infrastructură de transport (feroviar şi fluvial), servicii de transport, industria auto, explorare/exploatare de resurse energetice şi minereuri, managementul resurselor de apă, inclusiv prin sub-contractare.

În 2015, volumul exporturilor româneşti în Afganistan a fost de 2.571 milioane USD, soldul total fiind de 2.571 milioane USD. Volumul schimburilor comerciale în 2015 faţă de acelaşi interval de timp în 2014 a fost de -87,18 %. Principalele produse exportate sunt maşini şi alte vehicule, produse alimentare, produse chimice şi minerale, echipamente electronice. Volumul importurilor este neglijabil.


Domeniul educaţiei

Prin HG 1075/15.09.2005 (MOf. 853/21.09.2005), Guvernul României a aprobat acordarea a 5 burse complete în România pentru tineri afgani, în domenii de interes pentru partea afgană, timp de 5 ani universitari, începând cu anul 2005/2006. Conform HG 404.01.2012, Guvernul României a aprobat acordarea de 10 burse de studii pentru tineri afgani anual, în perioada 2012-2017.

Direcţia Asia – Pacific, septembrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice