Relaţii bilaterale

Republica PARAGUAY

 

Prezentare generală

România şi Republica Paraguay au stabilit relaţii diplomatice, la nivel de ambasadă, la 28 mai 1992.

 

Reprezentare diplomatică

Interesele României în Republica Paraguay sunt reprezentate de Ambasada ţării noastre în Republica Argentina.

Republica Paraguay este reprezentată diplomatic în România prin Ambasadorul acestei ţări la Roma. 

Consulate onorifice

România dispune de un consulat onorific la Asuncion.


Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

În anul 2011, comparativ cu 2010, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre România şi Republica Paraguay au cunoscut o creştere importantă, până la 11,7 milioane dolari SUA. Exporturile au scăzut cu 59,2%, iar importurile au cunoscut o creştere conjuncturală de 50 ori. Balanţa comercială a înregistrat un sold negativ în valoare de 11,6 milioane dolari SUA.

Evoluţia comerţului exterior al României cu Republica Paraguay 

- milioane dolari SUA -

 

2006 

2007 

2008

2009

2010

2011

Total 

0,31

6,51

2,40

3,48

0,267

11,699

Export 

0,05

0,11

0,18

0,17

0,164

0,103

Import 

0,26

6,40

2,22

3,30

0,103

11,596

Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


Minoritatea/Comunitatea română:

 

Direcţia Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină - noiembrie 2012

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice