Relaţii bilaterale

JAMAICA

Prezentare generală. România a stabilit relaţii diplomatice cu Jamaica la 21 august 1974. 

Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice ale României cu Jamaica sunt girate de Ambasada ţării noastre în Republica Bolivariană a Venezuelei.

Jamaica este reprezentată diplomatic în România prin Ambasadorul acestei ţări la Geneva.

Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

 

În anul 2010, comparativ cu 2009, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre România şi Jamaica a înregistrat o scădere de 99,93%, de la 21,03 milioane dolari SUA la 0,013 milioane dolari SUA. Exporturile au înregistrat o scădere de 85,77%, iar importurile s-au micşorat cu 99,99%. Ca urmare a evoluţiei exporturilor şi importurilor, balanţa comercială a înregistrat un sold pozitiv în valoare de 0,010 milioane dolari SUA.

at un sold pozitiv în valoare de 0,06 milioane dolari SUA.

 

Evoluţia comerţului exterior al României cu Jamaica

- milioane dolari SUA -

 

2008

2009 

2010

Total 

54.70 

21.03 

0,013

Export

0.08 

0.08 

0,012

Import

54.61 

20,95

0,002 

Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Minoritatea/Comunitatea română:


Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Direcţia Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice