Relaţii bilaterale

Republica Orientală a URUGUAYULUI

 

România are foarte bune relaţii politice bilaterale cu Republica Orientală a Uruguayului.

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 24 iulie 1925 şi au fost ridicate la rang de ambasadă la 10 octombrie 1964.

Contactele politice bilaterale s-au reluat în ultimii ani, existând o tendinţă de dinamizare a acestora.

 

Cooperarea Economică

La 31 decembrie 2014, comerțul bilateral a înregistrat o revigorare semnificativă (+11,58%), în special la export (+11,86%), față de aceeași perioadă a anului 2013. La 31 dec. 2015, comerțul bilateral a înregistrat un regres de peste 50%, față de anul 2014. Aceeași tendință se menține s-a menținut până în prezent și în primele șapte  luni ale anului 2016, cu perspective clare ca la finele anului în curs, comerțul bilateral să depășească cel puțin nivelul anului 2014. La 31 iulie a.c., comerțul bilateral a înregistrat un sold negativ (E-I) de 6,58 mil. USD.

- milioane dolari SUA

  2011 2012 2013 31 dec. 2014 31 dec. 2015 30 iul. 2016
Total 6,861 8,367 12,96 15,010 10,27 10,28
Export 2,479 2,911 8,49 10,070 4,94 1,85
Import 5,382 5,456 4,47  4,940 5,33 8,43
SOLD -2,903 -2,545 +4,02 + 5,130 -0,39 -6,58

​Sursa: Ministerul Economiei/ROU

 

Direcţia America Latină, octombrie 2016

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice