Relaţii bilaterale

Republica PERU

Relații bilaterale

Legăturile oficiale dintre România şi Republica Peru datează încă de la sfârşitul secolului al XIX‑lea, Peru numărându‑se printre primele state latino-americane care au recunoscut independenţa României.

Peru este una dintre ţările zonei latino-americane care a manifestat şi continuă să manifeste interes sporit pentru relaţiile cu România, mai ales după obţinerea statutului de membru UE, fiind activă în promovarea contactelor bilaterale.

Relaţiile diplomatice dintre România şi Peru au fost stabilite la 10 octombrie 1939, la nivel de legaţie. Ele au fost întrerupte în martie 1942, în contextul celui de-al doilea război mondial şi restabilite ulterior, la 9 noiembrie 1968, la nivel de ambasadă.


Contacte bilaterale

a) Vizite la nivel de şef de stat:

 • în România: 8‑12 septembrie 1998
 • în Peru: 28-29 ianuarie 2013

b) Vizite la nivel de prim-ministru:

 • în Peru: 14-18 mai 1994

c) Vizite la nivel de ministru de externe:

 • în Peru: noiembrie 1998
 • în România: octombrie 2002, februarie 2006

d) Vizite la nivel parlamentar:

În România:   

 • 18‑22 iunie 1998 (vizita preşedintelui Congresului Republicii Peru)
 • 12‑14 februarie 2002 (vizita preşedintelui Comisiei de Relaţii Internaţionale a Congresului Republicii Peru)

În Peru:                    

 • 21‑25 aprilie 1999 (vizita delegaţiei Senatului României conduse de preşedintele Comisiei de Politică Externă)
 • 11-14 mai 2003 (vizita delegaţiei parlamentare conduse de preşedintele Senatului)

 

Reprezentare diplomatică

Ambasade:

 • Ambasada României la Lima. Ambasador Gabriel Gafiţa (a prezentat scrisorile de acreditare la 24 noiembrie 2016)
 • Ambasada Republicii Peru la Bucureşti. Ambasadoarea María Eugenia Echeverría Herrera (a prezentat scrisorile de acreditare la 10 mai 2017)

Consulate onorifice

Consulate onorifice ale României în Peru:

 • Arequipa

Consulate onorifice ale Republicii Peru în România:

 • Timişoara

Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Evoluţia schimburilor economice (milioane dolari SUA)

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

TOTAL

6,40

8,95

10,68

8,36

6,840

9,487

8,96

Export

1,95

6,49

7,61

5,90

4,894

7,071

6,82

Import

4,45

2,46

3,07

2,46

1,946

2,416

2,88

Sold

-2,50

+4,03

+4,54

+3,44

+2,948

+4,655

+3,19

b. Structura schimburilor comerciale

Export:  lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; mașini și aparate, echipamente electrice; instrumente și aparate optice; produse ale industriei chimice; metale comune și articole din metale comune;

Import: produse ale industriei chimice; animale vii și produse ale regnului animal; metale comune și articole din metale comune; produse vegetale; materiale textile și articole din aceste materiale.

Din martie 2012 funcţionează Camera de Comerţ Peruano-Română, cu o filială la Bucureşti. Noua instituţie impulsionează schimburile bilaterale prin organizarea de misiuni economice, participări reciproce la târguri etc.

 

Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind colaborarea în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi sportului, semnat la Lima, la 23 noiembrie 1998.
 • Acord de Cooperare între Academiile Diplomatice din România şi Peru, semnat în octombrie 2002.

 

 Direcția America Latină și Caraibi, iunie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice