Relaţii bilaterale

Republica ECUADOR

Prezentare generală

Primele contacte oficiale datează din 8 aprilie 1880, după ce guvernul român a notificat proclamarea independenţei de stat a României, la care Ecuador a răspuns la 8 iulie 1881.

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 11.11.1968, la nivel de ambasadă, iar în iulie 1973 şi, respectiv, aprilie 1974 România şi Ecuador au deschis ambasade în capitalele celor două ţări, conduse la nivel de însărcinat cu afaceri a.i.

România a închis temporar ambasada sa la Quito, în mai 2000. Guvernul Republicii Ecuador a închis temporar ambasada sa la Bucureşti, la 31 mai 1999.


Contacte bilaterale

Vizite la nivel de prim-ministru:

  • în Ecuador: martie 1991

Vizite la nivel parlamentar:

  • în România: 9-14 octombrie 1995 (vizita unei delegaţii parlamentare ecuadoriene, care a participat la ce-a de-a 94-a Conferinţă a Uniunii Interparlamentare, organizată la Bucureşti).
  • 7-8 iunie 1999 (vizita unui deputat ecuadorian, membru al Comisiei pentru probleme internaţionale a Congresului Naţional al Republicii Ecuador).
  • În Ecuador: 21-27 martie 2013 (participarea unei delegații a camerei Deputaților la cea a 128-a Adunare a Uniunii Interparlamentare)


Reprezentare diplomatică

Relaţiile bilaterale sunt gestionate de Ambasada României la Lima (Ştefan Nicolae, însărcinat cu afaceri a.i. din august 2011) şi respectiv Ambasada Republicii Ecuador la Budapesta (ambasador, doamna Maria del Carmen Gonzales Cabal din 2015).

Consulate onorifice ale României în Ecuador:

  • Quito
  • Guayaqui l

Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Evoluţia schimburilor bilaterale (2012 – 2016, în mil. USD) – milioane dolari SUA –

 

2012

2013

2014

2015

2016 (7 luni)

Total

28,350

28,987

58,410

14,816

5,430

Export

20,724

25,027

51,370

9,105

2,630

Import

  7,626

  3,960

  7,040

5,711

2,800

Sold

+13,098

+21,066

+44,330

+3,394

-0,170

Sursa: Ministerul Economiei/Departamentul Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale

Exporturile sunt constituite în special din: îngrăşăminte chimice, medicamente, corpuri de iluminat, anvelope, produse chimice şi siderurgice, instrumente şi aparate optice.

Importurile sunt constituite în special din: banane, cafea, sucuri concentrate.


Investiţii directe

În România sunt înregistrate 16 firme româno-ecuadoriene, cu un capital străin investit de 231,4 mii dolari SUA, iar în Ecuador funcţionează o societate mixtă în domeniul exploatării petroliere cu un capital de 500.000 dolari SUA.


Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

În capitala Republicii Ecuador funcţionează o instituţie de învăţământ care poartă numele România (Colegiul Naţional Tehnic).

O serie de cetăţeni ecuadorieni au efectuat studii în România în anii ´70-´80; o parte din aceştia ocupând funcţii importante în cadrul instituţiilor ecuadoriene sau al unor importante companii din domeniul petrolului.

Prin societatea culturală ecuadoriano‑română şi prin acţiunile consulului general onorific din Quito s‑au realizat o serie de manifestări culturale, între care: expoziţii de fotografii şi carte românească, concerte de muzică clasică, proiecţii de filme, săptămâni ale culturii româneşti.


Minoritatea/Comunitatea română

Direcția America Latină și Caraibi – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice