Relaţii bilaterale

Statul Plurinaţional al BOLIVIEI


Prezentare generală

Primele contacte oficiale între România şi Statul Plurinaţional al Boliviei au avut loc odată cu înfiinţarea, în anul 1905, a consulatului onorific al Boliviei în România.

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 18.10.1969, la nivel de ambasadă. România a închis Ambasada din La Paz, cu caracter temporar, la 01.04.2000. După 4 ani de funcţionare, Bolivia a închis Ambasada sa de la Bucureşti, la 21.07.2000.


Contacte bilaterale

Vizite la nivel de miniştri de externe

 • în Bolivia: 1993
 • în România: 8-10 octombrie 1995

Vizite la nivel parlamentar:

 • în România
  • 1992 – vizita Preşedintelui Senatului Boliviei
  • 1998 – vizita Preşedintelui Camerei Deputaţilor
  • 1999 – vizita delegaţiei parlamentare boliviene condusă de vice- preşedintele Camerei Deputaţilor.
 • în Bolivia:
  • 1999 – vizita delegaţiei conduse de Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor a României.

Alte vizite

 • în România
  • 1995 – vizita primului adjunct al ministrului relaţiilor externe, însoţit de subsecretarul de stat pentru promovarea relaţiilor economice.
  • 1998 – vizita consilierului ministrului relaţiilor externe bolivian, ocazie cu care s-au purtat convorbiricu directorul adjunct al Direcţiei America Latină.
 • în Bolivia:
  • în perioada 25-26 noiembrie 1998 s-au desfăşurat, la La Paz, consultări politice pe linia ministerelor afacerilor externe ale celor două ţări la nivel de director general.


Reprezentare diplomatică 

 • Relaţiile dintre România şi Statul Plurinaţional al Boliviei sunt gestionate de Ambasada României în Republica Peru.
 • Ambasada Statului Plurinaţional al Boliviei în Republica Germania gestionează relaţiile cu România.

Notă: Fostul ambasador bolivian doamna Elizabeth Salguero Carrillo, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la data de 8 mai 2014, însă la data de 31 iulie 2015, aceasta şi-a încheiat misiunea la Berlin.

La data de 4 iulie 2016 Ambasada Statului Plurinaţional al Boliviei la Berlin a înştiinţat, prin notă verbală, ministerul afacerilor externe al României asupra acreditării unui nou ambasador al acestei ţări la Bucureşti, în persoana domnului Jorge Cardenàs Robles.

Consulate onorifice

Consulatul onorific al României în Bolivia – Santa Cruz de la Sierra.


Cadrul juridic bilateral

Principalele documente în vigoare:

 • Acord privind desfiinţarea reciprocă a vizelor pentru paşapoartele diplomatice, oficiale şi de serviciu (30 septembrie 1992).
 • Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (9 octombrie 1995).
 • Acord de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică (18 aprilie 1995).
 • Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică (18 aprilie 1995).
 • Memorandum de Înţelegere privind stabilirea unui mecanism de consultări între ministerele de externe (semnat la Bucureşti, 18 aprilie 1995).
 • Declaraţie comună româno-boliviană (9 octombrie 1995)

Acorduri în curs de negociere cu Bolivia

 • Convenţie de evitare a dublei impuneri

Notă: Textul Convenţiei a fost parafat în 2000, la care ar trebui aduse unele amendamente. Din 2001 Partea boliviană nu a mai răspuns.


Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Evoluţia schimburilor bilaterale (2008 - 2016, în mil. USD)

 

Total

Export

Import

Sold

2008

1,64

0,00

1,64

-1,64

2009

2,10

0,02

2,08

- 2,06

2010

1,231

0,044

1,187

-1,143

2011

0,702

0,366

0,339

0,027

2012

1,094

0,090

1,004

- 0,914

2013

4,579

3,377

1,203

2,174

2014

18,31

0,81

17,5

-16,69

2015

10,18

0,33

9,85

-9,52

2016 - 30 iulie

8,83

0,19

8,64

-8,45

În cursul anului 2013, schimburile comerciale bilaterale au înregistrat valoarea de 4,579 milioane USD (din care exporturile româneşti 3,377 milioane USD) ceea ce reprezintă o creştere de 4,18 ori faţă de anul precedent . Astfel în cursul anului respectiv volumul schimburilor comerciale au marcat cele mai mari valori din ultimul deceniu.

Totuşi, in cursul anului 2015, volumul exporturilor româneşti în Bolivia a înregistrat valori descrescătoare, cifra acestora fiind de doar 0,33 milioane USD, faţă de 9,85 milioane USD care a reprezentat volumul importurilor din ţara respectiva în România. În perioada 1 ianuarie – 31 iulie a.c. se constata aceiaşi tendinţă ca şi anul trecut, cifrele acestor schimburi fiind urmatoarele: 0,19 mil. USD exporturi româneşti, 8,64 importuri din Bolivia în ţara noastră.

 

Importurile sunt constituite în special din: cafea, băuturi alcoolice, minereuri, lemn şi articole din lemn.

Investiţii directe: în România au fost înregistrate 7 societăţi cu un capital bolivian de cca. 20,1 mii dolari USD.

 

Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

 • Acordul de cooperare culturală, semnat la19 aprilie 1995.

Minoritatea/Comunitatea română

 •  

Octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice