Relaţii bilaterale

Republica Federală Democratică a ETIOPIEI

Prezentare generală: Relaţiile diplomatice dintre România şi Etiopia au fost stabilite la 2 iulie 1957, la nivel de legaţie. Au fost ridicate la nivel de ambasadă la 11 decembrie 1966. Ambasada României la Addis Abeba este condusă de domnul Gabriel Bârtaş, însărcinat cu afaceri en pied şi reprezentant permanent al României la Uniunea Africană, unde şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 22 iulie 2013. Ambasadorul Republicii Federale Democratice Etiopia în România, cu reşedinţa la Geneva, Minelik Alemu Getahun, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 15  ianuarie  2014.

 

 Principalele repere ale dialogului politic româno-etiopian

  • septembrie 2007 – ministrul afacerilor externe al României s-a întâlnit la New York cu omologul său etiopian. 
  • 31 ianuarie – 2 februarie 2010, Addis Abeba – consultări politico-diplomatice cu Ministerul Afacerilor Externe etiopian şi în marja summit-ului Uniunii Africane.
  •  28-29 octombrie 2013 consultări politico-diplomatice pe linie MAE la Addis Abeba, la nivel de secretar de stat.

 

Reprezentare diplomatică

Ambasade:  

  • Ambasada României în Republica Federală Democratică Etiopia

 

Cooperare economică

Instituţiile de profil din România şi Etiopia au încheiat o serie de acorduri de cooperare :

  • Convenţie între România şi R.F.D. Etiopia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital – intrată în vigoare la 9 mai 2009
  • Protocolul de cooperare dintre Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ şi Asociaţii Sectoriale a Etiopiei (ECCSA), intrat în vigoare la 25 aprilie 1995

Volumul schimburilor comerciale bilaterale este ascendent. Principalele bunuri exportate de România sunt: cereale, produse chimice, materiale plastice, articole de lemn, hârtie şi carton, produse ceramice, sticlă şi articole din sticlă, materiale de construcţii (fontă, fier şi oţel), autoturisme DACIA, produse ale industriei aeronautice. Din Etiopia se importă: cafea, ceai, condimente, piei brute şi prelucrate de bovine, ovine şi caprine.

Evoluţia schimburilor comerciale în perioada 2008-2014:

-  milioane  USD -

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

74,2

37,330

4,180

5,54

3,44

4,40

23,56

Export

71,3

35,079

2,463

1,05

0,97

0,65

20,59

Import

2,9

  2,251

1,717

4,49

2,47

3,75

2,97

 

Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa, 2015

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice