Relaţii bilaterale

Statul KUWAIT


Relaţiile politico-diplomatice

România a stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă cu Statul Kuwait la 10 iunie 1963, primul ambasador român rezident fiind acreditat în septembrie 1974. În prezent, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar este domnul Vasile Sofineti, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 19 octombrie 2011.

La 16 mai 2006, a fost deschisă Ambasada Statului Kuwait la Bucureşti. În prezent, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar este domnul Mubarak Mohammed Alsehaijan, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 13 noiembrie 2013.


Agenda contactelor politico-diplomatice

Vizite la nivel de șef de stat

 • În România – septembrie 1981.
 • În Kuwait – martie 1976, noiembrie 1982, iulie 1992, octombrie 1999, mai 2008 și februarie 2011.

Vizite la nivel de prim-ministru

 • În România – mai 1991, septembrie 2006.
 • În Kuwait – mai 2015, iunie 2003.

Vizite la nivel de ministru

 • În România: ministrul petrolului, ministrul comunicaţiilor şi locuinţelor (emisari ai Emirului kuwaitian) (aprilie 1992, mai 1993); ministrul muncii, afacerilor sociale, economiei şi comerţului (iunie 2006); ministrul finanţelor, ministrul comerţului şi industriei şi ministrul lucrărilor publice şi al locuinţelor (septembrie 2006).
 • În Kuwait: ministrul economiei (mai 2015); ministrul educației (mai 2015); ministrul sănătății (mai 2015).

Dialogul parlamentar

 • În România – delegaţia Grupului parlamentar de prietenie Kuwait – România (iunie 2012, octombrie 2010, septembrie 2007, decembrie 2006, septembrie 2004, aprilie 2002, octombrie 2000), delegaţia Grupului parlamentar de prietenie cu România din Adunarea Naţională kuwaitiană (octombrie 2000), delegaţie parlamentară kuweitiană (septembrie 1994).
 • În Kuwait – preşedintele Senatului României şi delegaţia Grupului Parlamentar de Prietenie România – Kuweit (decembrie 2006), Preşedintele Camerei Deputaţilor (ianuarie 2003), delegaţia Grupului parlamentar de prietenie România – Kuwait (aprilie 2002).

La nivel MAE

 • Întâlnire la nivel bilateral la nivelul miniştrilor Afacerilor Externe în marja reuniunii ministeriale UE – Consiliul de Cooperare al Golfului (Luxemburg, June 14, 2010).
 • În Kuwait – întâlnire între miniştrii Afacerilor Externe, în cadrul vizitei efectuate de Preşedintele României în Kuwait (12 mai 2008), consultări bilaterale la nivel de secretarul de stat din MAE (iunie 2002, noiembrie 2005 şi iunie 2009), vizita ministrului de externe (iunie 2012).
 • Miniştrii de externe român şi kuwaitian au avut, în septembrie 1998, 2007 și 2015, întâlniri la New York, în cadrul sesiunii Adunării Generale ONU.


Relaţiile economice

Evoluţia schimburilor comerciale

– milioane dolari SUA –

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (30.11)

TOTAL

15,81

26,73

47,3

61,28

55,67

17,21

23,50

58,86

34,29

40,52

74,67

76,21

Export

15,46

26,26

47,3

61,14

54,63

17,07

22,20

53,34

29,94

35,38

74,29

76,17

Import

0,35

0,47

0

0,14

1,04

0,14

1,29

5,52

4,35

5,14

0,38

0,04


În anul 2014, nivelul schimburilor comerciale a crescut cu 84% faţă de anul anterior. În primele 11 luni ale anului 2015, nivelul schimburilor comerciale a crescut cu 16% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În analiza evoluţiei schimburilor comerciale bilaterale este necesar a fi luată în calcul şi practica realizării exporturilor prin intermediul unor firme înregistrate în terţe ţări, în special pentru confecţii, încălţăminte şi produse din oţel.


Structura schimburilor comerciale

Principalele produse exportate de România în Kuwait: produse din oţel (ţevi şi prăjini de foraj, conducte pentru transportul de hidrocarburi) (62%), tutun (12,2%), lemn şi produse din lemn (10%), vehicule şi mijloace de transport (12%), echipamente mecanice şi electrice, mobilier şi produse chimice (sub 1%), animale vii, covoare, încălţăminte, confecţii şi produse de sticlărie (0,5%).

Importurile din Kuwait sunt ocazionale şi extrem de reduse cantitativ, fiind dictate de oportunităţi de moment şi mai puţin de activităţi comerciale pe termen lung. Din punct de vedere valoric, principalele produse importate din Kuwait au constat în HDEP – polietilenă de înaltă densitate (cca 150.000 USD/2004) şi autovehicule (cca 70.000 USD/2004).

Cadrul juridic

 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Statutul Kuwait privind înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
 • Acord interguvernamental cu privire la exceptarea reciprocă cerinţei de viză a deţinătorilor de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
 • Acord cu privire la cooperarea între Institutul Diplomatic Roman (IDR) şi organizaţia kuweitiană similară, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
 • Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statul forţelor României în Kuwait, semnat la Kuwait City, la 11.03.2003, ratificat prin Legea 301 din 04.07.2003.
 • Acord de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait, la 25 octombrie 1999, şi intrat în vigoare la 10 noiembrie 2001.
 • Convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cu privire la impozitul pe venit şi capital, între România şi Statul Kuwait, semnată la Kuwait, la 25 iulie 1992, ratificată în România prin Legea nr. 5/1993 şi a intrat în vigoare la 05.10.1994, cu aplicare din 1 ianuarie 1992.
 • Memorandum de înţelegere între ministerul de externe al României şi ministerul de externe al Statului Kuwait, semnat la 26 iulie 1992.
 • Acord între România şi Statul Kuwait pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Kuwait, la 21 mai 1991.
 • Acord guvernamental în domeniul navigaţiei maritime, semnat la Bucureşti, la 4 februarie 1980.
 • Acord guvernamental în domeniul transporturilor rutiere, semnat la Bucureşti, la 4 februarie 1980.
 • Acord privind transporturile aeriene civile, semnat la Kuwait, la 31 mai 1976.
 • Acord cultural, ştiinţific, turistic şi în domeniul informaţiilor, semnat la Kuwait, la 31 mai 1976.
 • Acord privind colaborarea în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor, semnat la Kuwait, la 31 martie 1976.
 • Acord de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii, între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la 31 martie 1976.


Comunitatea românească

În Statul Kuwait sunt rezidenţi peste 600 de cetǎţeni români. Aceştia lucrează în principal în sănătate, învăţământ, industria petrolului, industria hotelieră şi servicii sau sunt căsătoriţi cu cetăţeni kuwaitieni şi străini.

Menţiuni speciale


Regimul vizelor

Obligativitatea vizelor pentru paşapoartele simple.

Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa – februarie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice