Relaţii bilaterale

Republica LIBERIA


Relaţii diplomatice

România şi Republica Liberia au stabilit relaţii diplomatice la rang de Ambasadă la 30.04.1972. Ambasada României la Abuja, R.F Nigeria, gestionează şi relaţiile cu această ţară.  


Relaţii economice 

În anul 2013, schimburile comerciale au fost de 49,222 mil. USD, reprezentând exclusiv exporturi româneşti. Principalele categorii de produse exportate, în ultimii ani, au fost: nave petroliere şi cargo, produse petroliere finite (motorină), anvelope auto, vopsele, recipiente pentru gaze lichefiate, băuturi şi produse alimentare, etc.


Cadrul juridic 

Ca urmare a aderării la U.E, România a procedat la denunţarea Acordului comercial din 1972 şi a Acordului de cooperare economică şi industrială pe termen lung din 1986. Acordurile de cooperare în domeniul industriei miniere din 1974 nu apar în listele documentelor bilaterale anulate. În prezent, cadrul juridic al schimburilor economice este reglementat de acquis-ul comunitar, respectiv de cerinţele Acordului U.E – A.C.P (Asia, Caraibe şi Pacific) semnat la Cotonou în anul 2000, care urmează a fi înlocuit cu un acord de parteneriat economic (A.P.E).

Alte documente:

  • Acord cultural (1974),
  • Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (1974),
  • Acord pentru înfiinţarea de servicii aeriene între şi dincolo de teritoriile statelor respective (1979).


Colaborarea pe plan internaţional

Între România şi Republica Liberia există a conlucrare bună pe plan internaţional, în cadrul O.N.U şi organismelor sale.


Relaţii consulare  

Cetăţenii celor două ţări, titulari de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în Republica Liberia, respectiv în România.

Mai 2014

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice