Relaţii bilaterale

Republica ANGOLA

Relaţii diplomatice

România şi Angola au stabilit relaţii diplomatice, la nivel de ambasadă, la 13 decembrie 1975. România are ambasada la Luanda, condusă de către domnul George Anghel, însărcinat cu afaceri a.i.

Ambasada Angolei la Belgrad girează şi interesele acestei ţări în România.

 

Relaţii politice 

În septembrie 1996, delegaţia parlamentară angoleză, condusă de ambasadorul Angolei la Madrid, a vizitat România şi a participat la Conferinţa privind democraţiile noi sau restaurate.

În 1997 şi 2001, adjuncţi ai ministrului relaţiilor externe din Angola au vizitat România. Cu acest prilej s-a reiterat dorinţa părţii angoleze pentru relansarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice cu ţara noastră.

În iulie 2005, adjunctul ministrului angolez al petrolului a efectuat o vizită particulară în România unde a avut întâlniri cu reprezentanţi ai MEC, Petrom şi Petrom Service.

În luna martie 2008, Irene Neto, adjunct al ministrului relaţiilor externe şi cooperării, a efectuat o vizită oficială în România, ocazie cu care a fost semnat Protocolul de cooperare dintre ministerele de externe român şi angolez.

În aceeaşi perioadă s-a aflat în vizită oficială în România domnul Anibal da Silva, adjunctul ministrului petrolului din Angola, însoţit de o importantă delegaţie economică, având întâlniri la Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Învăţământului, la Institutul de Petrol si Gaze din Piteşti, precum şi cu operatori economici din domeniul petrolier.

 

Misiunea de pace a României în Angola 

România a participat la forţa de menţinere a păcii - UNAVEM III, în perioada august 1997 - decembrie 1998, cu un batalion de infanterie şi un spital de campanie (circa 900 militari în total), iar în continuare cu o companie de infanterie (140 de persoane) la misiunea de observare a ONU în Angola (MONUA), până la 25 august 1999.

 

Relaţiile economice 

Evoluţia schimburilor comerciale în perioada 2006 - 2015 (milioane USD)

 

 

2006

2007

 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  Total

    1,333

   1,58

     34,01

    0,36

   2,59

    10,67

      27,53

    23,13

    22,53 

7,22

Export

      1,33

     1,58

       34,01

    0,36

      2,59

     10,67

 27,53

      23,13

    22,53

7,14

Import

      0,003

    0,00

        0,00

    0,00

     0,00

      0,00

0,00

    0,00

    0,00

0.08

 

România a exportat în Angola îngrăşăminte chimice, aparate electrotehnice, autoturisme ARO etc., actualmente exportând inclusiv autoturisme Dacia-Logan. De asemenea, “Rompetrol“ a construit în 1985 depozitele petroliere din oraşul Huambo în valoare de circa 10 milioane dolari SUA.

Partea română a înzestrat şi organizat şcoala naţională de aviaţie militară de la Negage (1982).

Există o societate mixtă româno-angoleză (T.A.C.), înfiinţată în 1997.


Cadrul juridic 

  • Tratat de prietenie şi cooperare (1979),
  • Acord comercial (1978),
  • Acord cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnică (1978),
  • Acord privind acordarea de asistenţă tehnică şi pregătirea de cadre (1978),
  • Acord privind transporturile aeriene civile (1984),
  • Acord de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii (1979).
  • Protocol de cooperare între ministerele de externe român şi angolez (2008).

Contactele, in curs, vizează actualizarea si dezvoltarea cadrului juridic al relaţiilor bilaterale potrivit statutului României de stat membru al Uniunii Europene, precum si stadiului de dezvoltare a economiilor din cele doua tari.


Relaţii culturale 

În România au fost pregătite cca. 600 de cadre angoleze.


Menţiuni speciale 

Pentru a călători pe teritoriile României şi Angolei este necesară viza de intrare.

 

(ianuarie 2016)

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice