Relaţii bilaterale

Republica Democratică CONGO

 

Relaţii diplomatice

La 14.10.1966, au fost stabilite relaţii diplomatice la nivel de ambasadă. România a închis temporar, la 17.10.1999, ambasada sa la Kinshasa.

Ambasada R. D. Congo la Bucureşti este condusă de un însărcinat cu afaceri a.i.

România l-a numit în calitate de însărcinat cu afaceri a.i., pe domnul George Anghel, însărcinat cu afaceri a.i. cu reşedinţa în Angola.


Relaţii politice 

În ultimii ani, contactele politice s-au realizat în special pe linia ministerelor afacerilor externe.
În 1990, subsecretarul de stat în MAE al României a efectuat o vizită în R. D. Congo. De asemenea, în 1995 şi 1998, directorii de spaţiu din MAE român au avut consultări, la Kinshasa, asupra unor aspecte cu caracter politico-diplomatic.

În 1999, secretarul general al MAE român a avut consultări la Kinshasa.

În 1991, subsecretarul de stat congolez al afacerilor externe a făcut o vizită la Bucureşti, iar, în noiembrie 1995, s-a aflat în România ministrul congolez al comerţului.

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Democratice Congo, Baya Ramazani a participat la Summit-ul Francofoniei desfăşurat la Bucureşti în septembrie 2006.


Relaţiile economice 

Schimburile comerciale au înregistrat, mari fluctuaţii, în ultimii ani, fiind cuprinse între 0,2 şi 1,5 milioane dolari anual. Exporturile româneşti au constat, în principal, din autoturisme, maşini agricole, tractoare, articole ale industriei uşoare, produse chimice, articole sanitare etc. S-au realizat importuri de cafea, pietre preţioase, cauciuc natural. La data actuala, in R D Congo operează o companie româneasca specializată în minerit. 

 

 

2014

2015

  Total

    1,34 

1,13

Export

    0,81

0,37

Import

    0,53

0.76

În perioada 2014-2015 schimburile comerciale au înregistrat o creştere de 44,22%.


Cadrul juridic 

  • Acord-program privind dezvoltarea, pe termen lung, a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale (1987);
  • A fost parafat Protocolul privind crearea unui mecanism de schimburi de informaţii, consultări şi concertări diplomatice între ministerele de externe din cele două ţări (1998),
  • Au fost convenite textele noului Acord comercial şi, respectiv, a Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

Cadrul juridic al relaţiilor bilaterale urmează să fie actualizat si dezvoltat în conformitate cu statutul României de ţară membra a Uniunii Europene şi cu nivelul de dezvoltare a celor doua economii.

 

Relaţii culturale 

Cooperarea în acest domeniu s-a referit, în special, la pregătirea de specialişti congolezi.
În perioada de după 1990, în România au fost pregătiţi 53 de studenţi congolezi.


Menţiuni speciale 

Pentru a călători pe teritoriile României şi R D Congo este necesară viza de intrare.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice