Relaţii bilaterale

Republica TUNISIANĂ


Relaţiile diplomatice

România a recunoscut Republica Tunisiană în august 1956, imediat după proclamarea independenței, iar relațiile diplomatice au fost stabilite la 16 decembrie 1963.

Ambasada română la Tunis a fost deschisă în octombrie 1967. Actualul șef de misiune este domnul Nicolae Năstase, ambasador extraordinar si plenipotențiar (din aprilie 2012)

Tunisia a deschis Ambasada sa la București în octombrie 1981. La 30 septembrie 1997, autoritățile tunisiene au decis închiderea temporară a Ambasadei Tunisiei la București, invocând considerente financiare.

La 9 februarie 2005, Tunisia a redeschis Ambasada sa la București, numind un ambasador rezident. Actualul ambasador este dna. Boutheina Labidi (ianuarie 2014).


Dialogul politic

  • La nivel înalt

Președintele României, a efectuat vizite oficiale în Tunisia în perioadele 15-16 octombrie 1995 si 10-13 ianuarie 2003.

  • Pe linia ministerelor de externe

În februarie 1995, s-a desfășurat vizita oficială în România a ministrului de externe al Tunisiei. Cu această ocazie, a fost semnat Protocolul de colaborare între cele două ministere de externe.

Cei doi miniștri au avut întrevederi cu prilejul vizitei la nivel înalt (Tunis, ianuarie 2003), precum şi la New York, în marja sesiunii Adunării Generale ONU (septembrie 1998 şi septembrie 2005) și Napoli, cu prilejul Conferinței ministeriale euro-mediteraneene (decembrie 2003). În perioada 23-24 ianuarie 2008 a avut loc vizita ministrului român al afacerilor externe la Tunis, iar în perioada 1-3 iunie 2008 a avut loc vizita ministrului tunisian al afacerilor externe la București, prilej cu are cei doi miniștri ai afacerilor externe au coprezidat lucrările celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-tunisiene de cooperare economică și tehnică.

Urmare revoluției tunisiene de la 14 ianuarie 2011, ministrul de externe român, Teodor Baconschi, a efectuat o vizită de prietenie în Tunisia în perioada 15-16 iunie 2011.

Pe linia ministerelor de externe, s-au organizat consultări pe probleme bilaterale și internaționale, la Tunis (în ianuarie 2006, aprilie 2009, iunie 2012, iulie 2014 la nivel de secretar de stat; în februarie 1990, martie 1994 - la nivel de director și decembrie 2003 - la nivel de director general) și la București (în iulie 1991, septembrie 2000 și decembrie 2005, la nivel de secretar de stat).

In perioada 13-15 iulie 2011, la București, a fost organizat, sub egida MAE român, Seminarul cu tema « Africa de Nord și Europa de Est: perspective și experiențe împărtășite », la care au participat 40 de experți din Tunisia și Egipt. Seminarul a fost prima acțiune prin care România a confirmat disponibilitatea sa de a sprijini procesele de transformări democratice în lumea arabă inițiate prin revoluțiile din Tunisia și Egipt .

În perioada 1-2 iunie 2012, a avut loc vizita la Tunis a domnului secretar de stat Dan Petre, pentru consultări politice. Vizita a inclus discuții cu ministrul Afacerilor Externe, Rafik Abdessalem, şi primiri la Președintele Adunării Naționale Constituante, la ministrul justiției, la ministrul comerțului și la ministrul învățământului superior. Convorbirile au prilejuit reiterarea voinței politice comune de impulsionare și diversificare a relațiilor bilaterale în toate planurile, cu precădere în domeniul economic, și au fost analizate oportunitățile de continuare a asistenței pentru tranziția democratică.

În perioada 16-18 iulie 2014 a avut loc vizita la Tunis a secretarului de stat pentru afaceri globale Carmen Burlacu. Au fost organizate consultări politice bilaterale cu omologul tunisian, fiind trecute în revistă stadiul și perspectivele relațiilor româno-tunisiene, în contextul aniversării a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. Părțile au subliniat interesul pentru consolidarea dialogului politic, dezvoltarea cooperării economice, continuarea și diversificarea proiectelor din domeniile educației și culturii, actualizarea cadrului juridic bilateral. Au fost discutate și aspecte ale cooperării UE și NATO cu Tunisia, precum și coordonarea dialogului și cooperării bilaterale în cadrul ONU și al altor organizații internaționale. Au fost trecute în revistă principalele probleme de actualitate aflate pe agenda regională. Au mai fost organizate întrevederi cu Președintele Adunării Naționale Constituante și cu miniștrii Comerțului și Artizanatului, al Culturii și al Învățământului Superior și Cercetării Științifice.  

  • Pe linie parlamentară

În februarie 2012, la nivelul Parlamentului României, a fost reconstituit Grupul parlamentar de prietenie România-Tunisia.

În perioada 3-7 martie 2008, o delegaţie a Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor a Parlamentului României a efectuat o vizită oficială în Tunisia. O vizită de răspuns a Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor a Republicii Tunisiene a avut loc la Bucureşti, în luna aprilie 2009.

În perioada 21-24 septembrie 2003, o delegație a Camerei Deputaților din Tunisia, condusă de președintele acesteia, domnul Fouad Mebazaa, a vizitat țara noastră. Ca răspuns la această vizită, o delegație a Camerei Deputaților a Parlamentului României, condusă de președintele acesteia a vizitat Tunisia în anul 2004.


Asistență interguvernamentală şi colaborare pe linia societăţii civile

Anual, reprezentanți ai MAE tunisian participă la Cursul de pregătire în domeniul afacerilor europene organizat de Institutul Diplomatic Român. Totodată, reprezentanți ai instituțiilor specializate iau parte la cursul de pregătire și formare profesională în domeniul gestionării crizelor civile.

În perioada  5-9 mai 2014 a avut loc, în cooperare cu UNODC, vizita de studiu la București a unui grup de 11 magistrați tunisieni. Au fost organizate conferințe și ateliere de lucru vizând transferul expertizei românești în materie de reforma justiției, cu sprijinul DIICOT, DNA, DGA, ANI și al Parchetului General.

În perioada 21-23 ianuarie 2013 a avut loc la Tunis seminarul „Face to face meeting”, organizat de Clubul de la Madrid şi Comunitatea Democraţiilor. Au avut loc consultări între factorii de decizie tunisieni şi personalităţi politice din alte ţări implicate direct în procesul de tranziţie democratică. Din partea României a participat, în calitate de fost prim ministru, dl. Petre Roman, membru al Camerei Deputaților.

Între 17 şi 22 decembrie 2012 s-a deplasat la București, pentru un schimb de experiență o delegaţie din partea Ministerului tunisian al Drepturilor Omului şi Justiţiei Tranziţionale. Au avut loc consultări cu conducerea IICCMER pe linia gestionării arhivelor şi a procesului de reconciliere cu trecutul.

In perioada 21-25 iunie 2011, dl. Emil Constantinescu, fost președinte al României, a participat, la Tunis, ca invitat la conferința « Tranziție democratică și dezvoltare în Tunisia » organizată de Centrul de studii pentru dezvoltarea reuniunii de nord-vest.


Relațiile economice

Situația schimburilor comerciale româno-tunisiene se prezintă astfel:

- în milioane dolari –

Anul

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Export

98,8

60,463

143,55

166,96 

124,0 

253,5

Import

57,2

63,939

94,81

88,00

86,16

61,11

Total

156,0

124,402

238,36

256,96

210,16

314,61


Principalele produse la export: cereale, produse siderurgice, produse petroliere prelucrate, cherestea, geamuri, articole de sticlărie, articole de uz casnic, fire şi fibre sintetice, produse chimice, hârtie, rulmenţi, grâu, îngrăşăminte chimice, articole din cauciuc, cazane industriale etc.

Principalele produse la import: fosfați, îngrăşăminte fosfatice, alimente pentru copii, citrice, măsline, ulei de măsline, confecții, mașini și aparate electrice, bumbac, uleiuri esenţiale şi răşini, uleiuri minerale, etc.

Dintre acțiunile de cooperare economica, cele mai importante sunt: lucrări de foraje de apa in Tunisia, cooperare in domeniul industriei textile, in domeniul industriei farmaceutice si turismului. Sunt de semnalat si investițiile firmelor tunisiene in România: COFICAB si LEONI Tunisie (in domeniul producerii de cablaje auto) si La Griffe, în domeniul textil.

La 11-12 octombrie 2012 a avut loc, la Bucureşti, Prima reuniune a Grupului mixt de experţi pentru cooperare economică şi parteneriat, prilej cu care au fost analizate modalităţile concrete de impulsionare a schimburilor şi aprofundare a contactelor atât pe linie interguvernamentală cât şi între oamenii de afaceri din cele două ţări.

În perioada 15-19 mai 2012, s-a deplasat în Tunisia o misiune economică română. Au fost organizate două Forumuri de afaceri, la Bizerte şi Tunis.

În România sunt înregistrate peste 80 de firme mixte româno-tunisiene, având un capital social total de peste 1 milion USD.

La 12 ianuarie 2003, au fost semnate Acordul de constituire a Consiliului bilateral de afaceri între Camera de Comerț și Industrie a României şi Uniunea Tunisiană a Patronatelor şi Protocolul de cooperare între Centrul Român de Comerț Exterior şi Centrul Tunisian de Promovare a Exporturilor.

In 1969 a fost înfiinţată Comisia mixtă interguvernamentală de cooperare economică şi tehnică româno-tunisiană, care s-a întrunit în 13 sesiuni, ultima desfăşurată la Bucureşti în iunie 2008.

Un domeniu aparte în relaţia dintre cele două ţări îl reprezintă turismul, in principal al cetăţenilor români în Tunisia, în primul trimestru din 2013 cifra ridicându-se la aproximativ 700 de persoane.


Relaţii cultural-ştiinţifice

După aderarea României la UE se înregistrează o creștere a interesului cadrelor academice, universitare și a cercetătorilor din ambele țări de a participa la reuniuni și dezbateri internaționale desfășurate fie în România fie în Tunisia.

În România se află la studii circa 1.400 de tineri tunisieni, în principal în domeniul învățământului medical, farmaceutic și al științelor economice.


Regimul vizelor

Există obligativitatea obținerii vizei pentru cetățenii tunisieni, titulari de pașapoarte simple.
Cetățenii români posesori de pașapoarte simple nu au nevoie de viză dacă sejurul lor în Tunisia nu depășește 90 de zile.

 

Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa, februarie 2015

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice