Relaţii bilaterale

Republica ZIMBABWE

Relaţii diplomatice

La 18 aprilie 1980, au fost stabilite relaţii diplomatice la nivel de ambasadă.

România are ambasadă la Harare condusă de către dl. Florică Barbu, însărcinat cu afaceri e.p.

 

Relaţii politice 

România a acordat un sprijin substanţial formaţiunilor politice zimbabwene care au militat pentru dobândirea independenţei ţării, ZANU şi ZAPU. Sprijinul a constat, între altele, şi in pregătirea in România a numeroase cadre in domeniul universitar si tehnic.

Relaţiile româno-zimbabwene au înregistrat o evoluţie pozitivă după schimbările politice din anii 90’ şi s-au concretizat în vizite reciproce la diferite niveluri, după cum urmează:

  • La nivel de preşedinte: 1993 (Harare) şi 1996 (Bucureşti)
  • La nivel de ministru de externe : 1992 (Bucureşti)
  • Alţi miniştri: ministrul apărării 1996 (Harare) şi ministrul învăţământului superior 1991 (Bucureşti)

 

Relaţii economice

În anul 2011, schimburile comerciale s-au situat la valoarea de 14,77mil. USD, în majoritate importuri de materii prime. La data de 30.09.2012, schimburile comerciale se situau la valoarea de 24,79 mil. USD, din care 24,15 mil. USD la import şi 0,64 mil. USD la export.

 

Cadru juridic

  • Acord comercial (1996)
  • Acord de cooperare economică şi tehnică pe termen lung (1980),
  • Acord privind cooperarea economică şi tehnică în domeniul agriculturii (1983),
  • Acord privind cooperarea economică şi tehnică în domeniile geologic şi minier (1983),
  • Acord privind serviciile aeriene civile (1980)
  • Acord de cooperare intre camerele de comet si industrie ( 1998)
  • Protocol de consultări pe lina MAE (1992)

Odată cu aderarea la UE, partea română a înaintat propuneri pentru adaptarea cadrului juridic existent la cerinţele acquis-ului comunitar şi extinderea sa la alte domenii cum sunt cele ale promovării şi protejării reciproce a investiţiilor, evitării dublei impuneri, sanitar-veterinar, cultural-ştiinţific şi presei.

 

Colaborarea pe plan internaţional

Între România şi Zimbabwe există o bună colaborare în cadrul ONU şi altor organizaţii internaţionale.

 

Menţiuni speciale 

Atât cetăţenii zimbabweni, cât şi cei români au nevoie de viză de intrare în România şi, respectiv, în Zimbabwe.

Pentru a vizita Zimbabwe nu se cere certificat internaţional de vaccinare. Este necesar însă tratament profilactic anti malarie pentru deplasările în afara capitalei.

Direcţia Orientul Mijlociu si Africa - noiembrie 2012

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice