Relaţii bilaterale

Republica SLOVACĂ


România şi Cehoslovacia au stabilit relaţii diplomatice la 30 ianuarie 1920. După dezmembrarea Cehoslovaciei şi instituirea protectoratului german, relaţiile diplomatice au fost întrerupte în 1939, fiind reluate la 7 iunie 1945. În urma separării Cehoslovaciei şi proclamării Slovaciei ca stat suveran şi independent, la 1 ianuarie 1993, au fost restabilite relaţiile diplomatice directe între România şi Republica Slovacă.


Prezentare generală

La 24 septembrie 1993, a fost semnat la Bratislava, Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi R. Slovacă, intrat în vigoare la 23 mai 1994. La 16 aprilie 1999, la Bratislava, a fost semnat, de către miniştrii de externe ai celor două ţări, Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a altor înţelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, la care Republica Slovacă este succesoare.


Reprezentare diplomatică

Misiuni ale României

  • Ambasada României în Republica Slovacă: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa, doamna Steluța ARHIRE
  • Consulatul onorific al României la Banska Bistrica: consul onorific dl Ladislav REHÁK
  • Consulatul onorific al României la Stara Lubovna: consul onorific dl Marian GUREGA

Misiuni în România

  • Ambasada Republicii Slovace în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa, domnul Jan GABOR
  • Consulatul onorific al Republicii Slovace la Salonta: consul onorific dl. Miroslav IABLONCSIK


Cooperare economică

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(4 luni)

Total

1665,5

1886,1

2109,1

2237,1

2388,1

813,98

Export

718,3

818,0

843,5

929,9

961,9

326,89

Import

947,2

1068,1

1265,6

1307,2

1426,2

487,09

Sold

-228,9

-250,1

- 422,1

-377,3

-464,3

-160,20


În cursul anului 2015, valoarea totală a schimburilor comerciale româno - slovace a atins 2,39 miliarde euro, în creştere cu 6,75% faţă de 31 decembrie 2014. Valoarea exportului continuă să înregistreze un trend pozitiv, atingând cca. 0,962 miliarde euro, în creștere cu 3,45% față de finele lunii decembrie 2014. Valoarea importului a fost de 1,43 miliarde euro, cu 9,10% mai mare decât în luna decembrie a anului anterior. Soldul balanţei comerciale la 31 decembrie 2015 a înregistrat un deficit de 0,46 mld. euro. Trendul este de adâncirea deficitului comercial, având în vedere majorarea acestuia cu - 86,88 mil. euro, la 31 decembrie 2015 față de anul anterior.

La 31 mai 2016, valoarea schimburilor comerciale româno-slovace a fost de 1.030,33 milioane euro, din care export 407,47 milioane euro şi import 622,86 milioane euro, soldul balanţei comerciale fiind negativ, de -215,39 milioane euro, respectiv majorat cu 81,95 mil. euro faţă de cel din mai 2015.


Cultură şi educaţie

Relaţiile în acest domeniu se desfăşoară în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi sportului (Bratislava, 3 martie 1994). În octombrie 2016 a fost semnat Programul de colaborare în domeniul cultural dintre România şi Slovacia pentru perioada 2016 - 2020. Există 28 de universităţi româneşti care au acorduri cu 21 de universităţi slovace, prin care dezvoltă programe de cercetare universitară şi programe de studiu: Erasmus, CEEPUS, mobilităţi studenţeşti, de personal didactic şi administrativ.


Comunitatea românească

Potrivit datelor statistice comunicate de autorităţile slovace, la 31.05.2016, în Slovacia erau înregistraţi 6.731 de cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în R. Slovacă. Majoritatea lucrătorilor români se află în partea de vest a ţării şi sunt angajaţi în industria auto, telecomunicaţii, IT sau în companii multinaţionale specializate în furnizarea de servicii ”out-sourcing”.

În cadrul Universităţii Comenius din Bratislava există un lectorat de limba română.


Condiţii de muncă

Republica Slovacă a decis liberalizarea accesului cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă. Cetăţenii români pot lucra în Slovacia fără a deţine un permis de muncă, în condiţii egale cu cetăţenii slovaci sau cetăţenii altor state UE. Informaţii suplimentare puteţi obține accesând site-ul: http://www.anofm.ro/.

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice