Relaţii bilaterale

Republica POLONĂ

Relații bilaterale România - Republica POLONĂ

Relaţiile bilaterale RO-PL sunt caracterizate de un dinamism deosebit şi de o cooperare excelentă, inclusiv în cadrul UE şi NATO, bazată în mod particular pe interese comune în politica de securitate și apărare şi faţă de vecinătatea estică a UE. România şi Republica Polonă sunt parteneri strategici, ca urmare a semnării de către Preşedinţii României şi Republicii Polone a Declaraţiei comune privind parteneriatul strategic, la 7 octombrie 2009. În prezent, Parteneriatul Strategic este implementat prin Planul de Acțiuni Comune pentru perioada 2016-2020.

Reprezentarea diplomatică

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la nivel de reprezentanţă provizorie, la 9 februarie 1919. La 31 mai 1919, relaţiile au fost ridicate la nivel de legaţie. La 31 mai 1938, misiunile diplomatice au fost ridicate la rang de ambasadă. La 28 octombrie 1940, relaţiile diplomatice au fost suspendate, fiind reluate în 1945.

Misiuni ale României

  • Ambasada României la Varşovia: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Ovidiu Dranga
  • Consulatul onorific al României la Bialystok: consul onorific Ewa Moroz-Ustymowicz
  • Consulatul general onorific al României la Kielce: consul general onorific Michał Solowow

Misiuni în România

  • Ambasada Republicii Polone la Bucureşti: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Marcin Wilczek

Cooperare economică

Evoluția relațiilor economice bilaterale este constant ascendentă și există un interes crescut al investitorilor români pentru piața poloneză. Primul proiect concret derivat din Planul de Acțiune 2016-2020 a fost înființarea Camerei de Comerț și Industrie româno-polone, inaugurată de miniștrii afacerilor externe român și polonez, la Varșovia, în iunie 2016. Schimburile comerciale româno-poloneze au crescut constant în ultimii ani. În anul 2017, schimburile bilaterale au crescut cu 18,7%, însumând 6,1 miliarde euro, din care 1,96 miliarde euro exporturi românești (+18,2% comparativ cu anul precedent, locul 8 în topul țărilor de destinație a mărfurilor exportate cu o pondere de 5,44%) și 4,12 miliarde euro achiziții din Polonia (+18,9% comparativ cu anul precedent, locul 4 în topul țărilor de proveniență a mărfurilor importate, pondere de 3,13%). Balanța comercială a rămas deficitară (-2,15 miliarde euro), cu un raport expor-turi-importuri de 1:2. Polonia este partenerul comercial cu care România înregistrează al treilea cel mai mare deficit comercial la nivel global, după China și Ungaria.

În prezent activează pe piața românească cca. 1000 firme poloneze, cu un capital social total de aprox. 430 milioane euro (locul 18 după valoarea capitalului social). Societățile comerciale cu capital polonez sunt implicate, în prezent, în industria chimică, industria alimentară, materiale de construcții, produc-ție de ambalaje metalice ușoare, transporturi, turism, activități comerciale.

Cooperarea cultural-ştiinţifică

La 5 martie 2009 a fost semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului polonez din Bucureşti.

În octombrie 2007 au fost semnate Acordul de Colaborare Culturală dintre România şi Polonia si Acordul Interguvernamental privind colaborarea dintre Institutele Culturale din cele două ţări. La 20 decembrie 2017 a fost semnat la Varșovia programul de aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile științei, învățământului și culturii.

Cooperarea în domeniul învăţământului se desfăşoară în bune condiţii, concretizându-se în schimburi de persoane pentru stagii de specializare, acordarea reciprocă de locuri la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie, participarea la olimpiade şi concursuri şcolare organizate în cele două state, funcţionarea de lectorate.

În România funcţionează 3 lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie polonă la Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; iar în Polonia - 2 lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie română la Universitatea Jagellonă din Cracovia şi Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan.

În cadrul Universităţii Jagiellone din Cracovia şi la Institutul de Romanistică din cadrul Universităţii „Adam Mickiewicz” din Poznan există catedre de filologie română, la care lectori din România predau cursuri de literatură, cultură şi civilizaţie românească. Asociaţiile româneşti din Polonia sunt: Asociaţia de prietenie polono-română - Integrarea” (Wrocław), "Societatea Polono-Română” (Cracovia), “Prietenia Polono-Română” (Katowice), “Comunitatea Bucovineană” (Zielona Góra).

Institute culturale:

  • Institut cultural al României în Republica Polonă: Varşovia
  • Institut cultural al Republicii Polone în România: Bucureşti

Comunitatea românească din Polonia

Conform statisticilor oficiale poloneze, la începutul anului 2017, numărul cetățenilor români cu documente valabile care permit șederea pe teritoriul Poloniei era de 3.060 persoane, distribuiți pe întreg teritoriul Poloniei, cu concentrări mai mari în jurul principalelor centre urbane (Varșovia și Cracovia). Cetăţenilor români emigraţi înainte de 1989, dar mai ales după acest an, prin căsătorii mixte, li se adaugă comunitatea polonezilor originari din Bucovina, formată din circa 60 de persoane care trăiesc în regiunea de vest a ţării (Voievodatul Lubuskie).

Comunitatea poloneză din România

Conform datelor recensământului din 2011, în România trăiesc 2543 polonezi, cei mai mulţi în judeţul Suceava, dar şi în Bucureşti, judeţul Hunedoara sau Timiş.

Uniunea Polonezilor din România a luat fiinţă la 16 martie 1990 cu denumirea Uniunea Polonezilor din România în Bucureşti „Dom Polski” la iniţiativa unui grup de polonezi din Bucureşti. În prezent, organizaţia cuprinde 15 asociaţii locale și este condusă de Ghervazen Longher. Sediul conducerii Uniunii se află în Casa Polonă din Suceava, construită în anii 1903-1907 şi redobândită de către polonezi, după anii comunismului, în anul 1996. „Dom Polski" organizează anual, în luna septembrie, „Zilele culturii poloneze" care cuprind simpozioane ştiinţifice, expoziţii, spectacole folclorice.

Pentru sprijinirea studierii limbii polone ca limbă maternă s-a creat posibilitatea angajării unor cadre didactice din Polonia care să predea în România etnicilor poloni.

septembrie 2018

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice