Relaţii bilaterale

Regatul Unit al MARII BRITANII şi al IRLANDEI de NORD


Prezentare generală: Relaţia bilaterală dintre România şi Marea Britanie este caracterizată de relaţii apropiate de cooperare în plan internaţional, în principalele dosare europene, precum şi în plan bilateral.

În iunie 2003 cele două ţări au convenit ridicarea nivelului de cooperare bilaterală la cel de parteneriat strategic, prin adoptarea unui document intitulat „Marea Britanie şi România în Europa: Parteneriat Strategic”. În iunie 2011 a fost convenită „Declaraţia Comună privind relansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Marea Britanie”, care prevede angajamentul celor două state de a coopera mai strâns în multiple domenii.


Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 20 februarie 1880, la nivel de legaţie, iar la 15 februarie 1941 au fost întrerupte. Relaţiile diplomatice au fost restabilite la 15 februarie 1946, la nivel de reprezentanţă. La 15 februarie 1947, reprezentanţele au fost ridicate la nivel de legaţie, iar de la 1 decembrie 1963, la nivel de ambasadă.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României la Londra, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar, Excelența Sa domnul Dan Mihalache
  • Consulatul Onorific al României la Belfast, Consul onorific domnul Declan O’Loan, MLA;
  • Consulatul Onorific al României la Cardiff, consul onorific domnul Clive Williams;
  • Consulatul Onorific al României la Leeds, consul onorific doamna Annemarie Vişoianu-Kanatas;
  • Consulatul Onorific al României la Morpeth, consul onorific doamna Mihaela R. Dickson;
  • Consulatul Onorific al României la Southampton, consul onorific doamna dr. Roxana Cărare;
  • Consulatul Onorific al României la Inverness, consul onorific domnul Andrew Hendry;

Misiuni în România:

  • Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Paul Brummell


Cooperare economică

În anul 2015 s-au înregistrat cele mai ridicate valori din istoria relațiilor comerciale dintre România și Marea Britanie, atât din punct de vedere al exporturilor românești, cât și al volumului schimburilor comerciale bilaterale (peste 3.6 miliarde euro).

Conform datelor statistice provizorii, volumul schimburilor comerciale între România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a însumat 3,945 miliarde Euro la 31.12.2015, cu o pondere de 3,36% în comerțul exterior al țării noastre, fiind cu 13,21% mai mare față de cel înregistrat la afârșitul anului 2014.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se situează pe primul loc în ierarhia statelor cu balanţă comercială favorabilă României (+815 milioane Euro).

Soldul pozitiv al balanţei comerciale a crescut la +357, 65 milioane Euro în primele 4 luni din 2016.


Cultură şi educaţie

Cooperarea bilaterală în domeniul educaţiei şi cercetării are loc pe baza cadrului juridic în vigoare: Programul Guvernul României şi Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii.

La Londra funcţionează Institutul Cultural Român (www.icr-london.co.uk) iar la Bucureşti funcţionează Centrul Cultural al Marii Britanii (British Council) (www.britishcouncil.org).

Funcţionarea celor două centre culturale este reglementată prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind înfiinţarea de centre de cultură şi funcţionarea lor, încheiat la Bucureşti, în data de 22 februarie 1991.


Comunitatea română

Conform celor mai recente statistici britanice (aprilie - iunie 2016), în UK trăiesc 272.000 de români. Rata ocupării (16-64 ani) cetăţenilor români este de aproximativ 80%.

Comunitatea românească din Marea Britanie este bine integrată în societatea britanică. Se estimează că în Marea Britanie activează peste 2000 medici români şi peste 2000 de asistenţi medicali cărora li se adaugă numeroşi specialişti în domeniul financiar-bancar, artişti, arhitecţi, specialişti IT, profesori, cercetători. Numărul tinerilor români care urmează studii universitare în Marea Britanie este de cca. 9000.

Din perspectivă socio-demografică, comunitatea românească este răspândită pe întreg teritoriul Regatului Unit, cu concentrări mai mari în regiunea Londrei şi în zonele urbane Birmingham, Manchester şi Liverpool, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Belfast.

Organizaţii şi asociaţii româneşti: Mediul asociativ românesc din Marea Britanie se constituie din Asociaţii profesionale şi cele constituite pe criterii geografice sau tematice. Dintre acestea, o activitate relativ constantă este derulată de Asociaţiile studenţeşti şi de cele profesionale.

Publicaţii: ziarele Diaspora românească, Români în UK.

Pagini web: www.romani-online.co.uk, www.romani.co.uk


Condiţii de muncă

Informaţii suplimentare cu privire la accesul pe piaţa muncii din Marea Britanie, pot fi găsite pe site-urile:

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice