Relaţii bilaterale

Regatul DANEMARCEI


Prezentare generală

Danemarca a sprijinit România în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană prin participarea la programe de twinning, dar şi prin finanţarea de proiecte, în marea lor majoritate orientate pe protecţia mediului, dezvoltare regională, agricultură (respectarea normelor fito-sanitare) şi consolidarea capacităţii administrative.

Guvernul Danemarcei a acordat asistenţă financiară nerambursabilă României printr-un Program pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană, convenit printr-un Memorandum de Înţelegere încheiat de Ministerul Afacerilor Externe danez cu Ministerul Integrării Europene din România.


Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice dintre România şi Danemarca au fost stabilite la 1 mai 1917, când ambasadorul român cu reşedinţa la Stockholm a fost acreditat şi în Danemarca.

Prima reprezentanţă diplomatică, cu caracter consular, a Danemarcei în România a fost Consulatul onorific al Danemarcei la Galați, înființat în 1853, care a funcţionat până după cel de-al Doilea Război Mondial.

La 31 mai 1879, trimisul special al Danemarcei la Viena se prezintă în faţa Regelui Carol I, în misiune specială, pentru a notifica recunoaşterea de către Danemarca a independenţei de stat a României.

La 24 decembrie 1892 s-a înființat cel dintâi consulat general al României la Copenhaga, iar în 1914 a fost deschis consulatul onorific al Danemarcei la Bucureşti.

Decretul Regal nr. 407 menționează înființarea, în Danemarca, începând cu 1 mai 1917, a două oficii diplomatice la Copenhaga şi Christiania.

În anul 1924 a fost înființată legaţia Danemarcei la Bucureşti, iar începând cu anul 1934, miniştrii plenipotenţiari ai celor două state și-au stabilit reşedinţele la București, respectiv Copenhaga.

Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial și ocuparea Danemarcei au determinat o întrerupere a relaţiilor româno - daneze în anul 1940, care au fost restabilite în 1946.

La 24 noiembrie 1964, reprezentanţelor diplomatice ale celor două ţări la Copenhaga şi Bucureşti le-a fost ridicat rangul, de la nivel de legaţie la nivel de ambasadă. În 2017 România și Regatul Danemarcei sărbătoresc 100 de ani de relații diplomatice.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Regatul Danemarcei: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar E.S. Alexandru Grădinar (şi-a prezentat scrisorile de acreditare în septembrie 2016)
  • Consulatul Onorific al României la Ǻrhus: Michael Holm, consul onorific
  • Consulatul Onorific al României la Ikast: Tommy Gundelund Jespersen,consul onorific
  • Consulatul Onorific al României la Sønderborg: Erling Hansen Duus, consul onorific

Misiuni în România:

  • Ambasada Regatului Danemarcei în România: ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar E.S. Søren Jensen (agreat) 
     

Cooperare economică

În conformitate cu statutul României, de membru al UE, între România şi Danemarca relaţiile comerciale sunt complet liberalizate.


Evoluţia schimburilor comerciale

La 31.05.2017, valoarea schimburilor comerciale româno-daneze a fost de 235,63 milioane euro, din care export 111,76 milioane euro şi import 123,87 milioane euro, soldul balanţei comerciale fiind negativ, de 12,11 milioane euro. Volumul schimburilor bilaterale în primele cinci luni ale anului 2017 a crescut cu 13,59% faţă de primele cinci luni ale anului 2016, din care exportul a crescut cu 4,86%, iar importul a crescut cu 22,82%.

În anul 2016, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 507,53 milioane euro, din care export 243,82 milioane euro şi import 263,71 milioane euro. Volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 3,66% faţă de 2015, din care exportul a crescut cu 9,56%, iar importul a scazut cu 1,6%. Ponderea în total a fost de 0,41%, Danemarca fiind pe locul 17 în top.

La 31.07.2017, în România erau înregistrate 889 companii cu capital danez (0,42% din numărul total de firme cu capital străin), cu o valoare totală a capitalului social subscris de 216,98 milioane euro (0,51% din totalul capitalului investit în România). Danemarca ocupă locul 23 în rândul investitorilor străini din țara noastră. Principalele domenii în care s-au făcut investiţii daneze de capital sunt: transporturi, industria alimentară, zootehnie, comerţ interior şi comerţ exterior.


Comunitatea românească

Conform autorităţilor daneze, românii care trăiesc în această ţară sunt foarte bine integraţi, fiind apreciaţi pentru activitatea lor. Comunitatea românească numără peste 28.227 de personae.

Autorităţile daneze au liberalizat piaţa forţei de muncă din Danemarca pentru cetăţenii români începând cu 1 mai 2009. La aceeaşi dată, Danemarca a deschis piaţa muncii pentru cetăţenii din Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia şi Bulgaria.

Mai multe informaţii privind condiţiile de muncă se găsesc pe site-ul Ambasadei României la Copenhaga http://copenhaga.mae.ro/ şi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă www.anofm.ro.

Decembrie 2017

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice