Relaţii bilaterale

Regatul Danemarcei


Prezentare generală: Relaţiile româno-daneze sunt foarte bune, Danemarca a sprijinit România în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană prin participarea la programe de twinning, dar şi prin finanţarea de proiecte, în marea lor majoritate orientate pe protecţia mediului, dezvoltare regională, agricultură (respectarea normelor fito-sanitare) şi consolidarea capacităţii administrative.

Guvernul Danemarcei a acordat asistenţă financiară nerambursabilă României printr-un Program pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană, convenit prin Memorandumul de Înţelegere încheiat de Ministerul Afacerilor Externe danez cu Ministerul Integrării Europene din România.

 


Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice dintre România şi Danemarca au fost stabilite la 1 mai 1917, când ambasadorul român cu reşedinţa la Stockholm a fost acreditat şi în Danemarca.

Prima reprezentanţă diplomatică, cu caracter consular, a Danemarcei în România a fost Consulatul onorific al Danemarcei la Galați, înființat în 1853, care a funcţionat până după cel de al Doilea Război Mondial.

La 31 mai 1879, trimisul special al Danemarcei la Viena se prezintă în faţa Regelui Carol I, în misiune specială, pentru a notifica recunoaşterea de către Danemarca a independenţei de stat a României.

La 24 decembrie 1892 s-a înființat cel dintâi consulat general al României la Copenhaga, iar în 1914 a fost deschis consulatul onorific al Danemarcei la Bucureşti.

Decretul Regal nr. 407 menționează înființarea, în Danemarca, începând cu 1 mai 1917, a două oficii diplomatice la Copenhaga şi Christiania.

În anul 1924 a fost înființată legaţia Danemarcei la Bucureşti, iar începând cu anul 1934, miniştrii plenipotenţiari ai celor două state și-au stabilit reşedinţele la București, respectiv Copenhaga.

Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial și ocuparea Danemarcei au determinat o întrerupere a relaţiilor româno - daneze în anul 1940, care au fost restabilite în 1946.

La 24 noiembrie 1964, reprezentanţelor diplomatice ale celor două ţări la Copenhaga şi Bucureşti le-a fost ridicat rangul, de la nivel de legaţie la nivel de ambasadă.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Regatul Danemarcei: ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Alexandru Grădinar (şi-a prezentat scrisorile de acreditare în septembrie 2016).
  • Consulatul Onorific al României la Ǻrhus: domnul Michael Holm, consul onorific.
  • Consulatul Onorific al României la Ikast: domnul Tommy Gundelund Jespersen,consul onorific.
  • Consulatul Onorific al României la Sønderborg: domnul Erling Hansen Duus, consul onorific.

Misiuni în România:

  • Ambasada Regatului Danemarcei în România: ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Karsten Vagn Nielsen, şi-a prezentat scrisorile de acreditare în septembrie 2014). 
     

Cooperare economică

În conformitate cu statutul României, de membru al UE, între România şi Danemarca relaţiile comerciale sunt complet liberalizate.


Evoluţia schimburilor comerciale

La 31 martie 2016, valoarea totală a schimburilor comerciale a fost de 121,21 milioane de euro. Valoarea importurilor s-a ridicat la 58,04 milioane de euro, iar valoarea exporturilor s-a ridicat la 63,17 milioane de euro.

Danemarca se află pe locul 23 în topul investitorilor străini din punct de vedere al capitalului social subscris. Principalele domenii în care s-au făcut investiţii daneze de capital sunt: transporturi, industria alimentară, zootehnie, comerţ interior şi comerţ exterior.


Comunitatea românească

Conform autorităţilor daneze, românii care trăiesc în această ţară sunt foarte bine integraţi, fiind apreciaţi pentru activitatea lor. Comunitatea românească numără peste 24.000 de personae.


Condiţii de muncă

Autorităţile daneze au liberalizat piaţa forţei de muncă din Danemarca pentru cetăţenii români începând cu 1 mai 2009. La aceeaşi dată, Danemarca a deschis piaţa muncii pentru cetăţenii din Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia şi Bulgaria.

Mai multe informaţii privind condiţiile de muncă se găsesc pe site-ul Ambasadei României la Copenhaga http://copenhaga.mae.ro/ şi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă www.anofm.ro.

Direcţia Europa Occidentală – Europa Centrală, octombrie 201

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice