Relaţii bilaterale

Republica Federală NIGERIA


Relaţii diplomatice

România şi Republica Federală Nigeria au stabilit relaţii diplomatice, la nivel de ambasadă, la 12 noiembrie 1966. În 1968 s-a deschis Ambasada României la Lagos şi a fost acreditat primul ambasador rezident. Din 2001, aceasta funcţionează la Abuja (actuala capitală federală).  Ambasada R. F. Nigeria la Bucureşti a fost deschisă, în 1974.


Relaţii politice 

După 1990, au efectuat vizite oficiale în România: ministrul de stat al MAE, miniştrii comerţului şi turismului, petrolului şi resurselor minerale, sporturilor, industriilor, educaţiei, transporturilor, comunicaţiilor, apărării, parlamentari, secretari permanenţi ai MAE şi apărării, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Nigeria – România etc, iar în Nigeria : ministrul transporturilor (noiembrie 1994), secretarul de stat şi directorul general coordonator din MAE român(1991), delegaţia grupului interparlamentar român (1992).

La invitaţia primului ministru român, în aprilie 2002, a efectuat o vizita oficială în România Vice-preşedintele Nigeriei.

De asemenea,  au avut loc vizite oficiale la nivelul conducerii parlamentelor celor două ţări, atât în România cât şi în Nigeria.


Relaţii economice 

a) Schimburi comerciale

În 2013, exporturile româneşti în Nigeria fost de 35,323 mil. $ SUA şi au constat din : produse chimice anorganice, maşini şi dispozitive mecanice, produse din fier, fontă sau oţel, automobile Dacia Logan şi Duster, cauciuc şi produse din cauciuc, cereale, etc.

b) Cooperarea economică:  acţiuni în curs de derulare

  • Linie transport energie electrică 330 KV între Kaduna şi Jos ;
  • Alte linii electrice de înaltă tensiune, precum şi staţie de distribuţie energie electrică la Jos, servicii de consultanţă pentru linii de înaltă tensiune si substaţii electrice;
  • Consultanţă în domeniul petrolului si construcţie rezervoare de mare capacitate pentru Chevron Nigeria Ltd;

Între 2003-2007, trei misiuni economice române au efectuat anual vizite de lucru în Nigeria, iar în 1996, 2005 şi 2007, România a fost vizitată de delegaţii nigeriane de la Ministerul Federal al Transporturilor şi poliţia nigeriană.

În perioada 2011 – 2013 mai mulţi oameni de afaceri nigeriani şi români au efectuat vizite în cele două ţări, scopul acestora fiind acela al identificării de noi căi şi oportunităţi privind creşterea volumului de schimburi comerciale.

În 2012 un grup de 50 tineri nigerieni (foşti militanţi în zona Deltei Nigerului)  s-au aflat în România în cadrul unui program de instruire al acestora, în domeniul industriei de petrol şi gaze, vizând reinserţia lor în societatea civilă din Nigeria. În ultima parte a anului 2013 au fost trimişi în România un număr de 174 tineri nigerieni, pentru a urma cursurile universitare de profil la Universitatea Maritimă din Constanţa, în baza unui program finanţat de partea nigeriană.


Cadrul juridic 

Ca urmare a aderării la UE, România se află în proces de aliniere a cadrului juridic al relaţiilor comerciale şi cooperării economice cu Nigeria la cerinţele acquis-ului comunitar, respectiv la prevederile Acordului de la Cotonou, din anul 2000.


Relaţii culturale 

In 1997, ministrul nigerian al informaţiilor şi culturii a vizitat România, iar în 1992, scriitorul Wole Soynka, laureat al premiului Nobel, a participat la primul Târg Internaţional de Carte organizat la Bucureşti.

La 1 decembrie 1997, s-a constituit, la Lagos, Asociaţia de prietenie România – Nigeria.

În baza Acordului de colaborare cultural-ştiinţifica şi a programelor de aplicare, România a acordat burse şi a primit, totodată, la studii pe cont propriu valutar, un număr însemnat de nigeriani. În perioada 1980-1990, au absolvit institute de învăţământ superior din ţara noastră cca. 500 de tineri nigerieni, iar în prezent se află la studii circa 200.

 


Relaţii consulare

În 2001, a fost înfiinţat Consulatul Onorific al României la Port Harcourt, iar ulterior consulate onorifice la, Benin City, Lagos, Abuja şi Gombe.

Între România şi Nigeria nu există convenţie consulară privind suspendarea vizelor de intrare, astfel încât cetăţenii celor două ţări au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul celuilalt stat.


Colaborarea în cadrul organizaţiilor internaţionale

Între cele două ţări există o bună colaborare în cadrul ONU şi al altor organizaţii internaţionale.

În septembrie 2013 România a acordat votul său pentru alegerea Nigeriei ca membru nepermanent al Cfonsiliului de Securitate al ONU.

Mai 2014

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice